Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Nieuwsoverzicht

Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst minisymposium

12-02-2018

Even terugblikken
Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst minisymposium van 1 november jl. Centraal tijdens de bijeenkomst stond ‘de waarde van werk’. Directeur van Ascender Dick Freriks legde aan de hand van casuïstiek uit wat de waarde van werk is voor onze cliënten. En...

Lees meer...

Beter samenwerken in de spreekkamer van de bedrijfsarts, ook als dat lastig lijkt?

12-02-2018

Dat is een belangrijk onderdeel van het nieuwe boek van Erwin van Meekeren, psychiater-psychotherapeut. Het gaat over stagnerende samenwerking en wat u kunt doen om dat te voorkomen of weer vlot te trekken. Hierbij wordt gekeken naar zowel het aandeel van de cliënt als naar dat...

Lees meer...

MedischVitaal: ondersteuning voor medische professionals, gericht op gezond en vitaal functioneren

04-02-2018

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die werken in de zorg bevlogen zijn en vaak positieve energie uit hun werk halen. Maar deze persoonlijke drijfveren komen in het huidige tijdbeeld van werkdruk, regelgeving en reorganisaties in zorginstellingen vaak onder druk te staan....

Lees meer...

Aantal werkende ouderen groeit hard

01-02-2018

Werkgevers moeten rekening houden met de groeiende groep werkende 55-plussers. In de afgelopen 15 jaar is deze groep bijna verdubbeld naar 1,6 miljoen, zo’n 20 procent van de werkende bevolking.  Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De...

Lees meer...

ADHD-medicatie voor volwassenen goedgekeurd

01-02-2018

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is met andere Europese landen akkoord gegaan met het gebruik van Medikinet (methylfenidaat), ADHD-medicatie voor volwassenen. Dit medicijn was tot nu toe alleen goedgekeurd voor kinderen tot 18 jaar maar wordt in de praktijk...

Lees meer...

Tergende bureaucratie in medische wereld

01-02-2018

Ruim 60 procent van de medisch specialisten en aiossen ervaart hun administratieve taken als te tijdrovend. Zij zijn daar zo’n 40 procent van hun werktijd aan kwijt. Slechts 35 procent vindt de bureaucratisch handelingen zinnig. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 3000...

Lees meer...

‘Doorlopend coachen is beter dan beoordelingsgesprek’

01-02-2018

Schaf het traditionele beoordelingsgesprek met werknemers af en bied hen doorlopend coachen aan. Dat is het advies aan werkgevers van Kilian Wawoe, docent Human Resources aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij deed de afgelopen zeven jaar onderzoek onder honderden managers...

Lees meer...

Werken aan duurzame inzetbaarheid met het Capability Model

01-02-2018

De aan Ascender verbonden hoogleraar van Tranzo/Tilburg University Jac van der Klink zegt in een interview van december 2017 in InVorm HR over de Capability Approach: “Aan het eind van de dag wil je het idee hebben dat je waarde hebt toegevoegd”. Professor Jac van der Klink...

Lees meer...

Voor- én nadelen van perfectionisme

01-02-2018

Door Erwin van Meekeren, psychiater-psychotherapeut

Perfectionisme kan leiden tot fraaie prestaties, maar kan een werknemer – en ook zijn collega’s – flink in de weg zitten. Een perfectionist kan bijvoorbeeld zijn werk moeilijk afronden en loslaten. Dat kan leiden tot ergernis,...

Lees meer...

Vacature psycholoog Ascender Amsterdam, A&G in opleiding

10-01-2018

Ascender is een landelijk werkend psychologische dienstverlener t.b.v. gezonde mensen en gezonde organisaties. Wij werken met ca. 30 ervaren A&G- en GZ-psychologen, oplossingsgericht en vanuit de principes van de positieve psychologie. Het centrale hoofdkantoor van Ascender met...

Lees meer...

Vacature Teamsecretaresse

04-12-2017

Ascender is al 20 jaar actief in het werkveld van duurzame inzetbaarheid. Ascender biedt organisaties zowel curatieve en preventieve begeleidingstrajecten als een all-in pakket voor psychologische- en work/life ondersteuning van werknemers. Daarnaast bieden wij verschillende...

Lees meer...

Interview: ziektebeeld opgeklaard door een korte vragenlijst aan werknemer

27-11-2017

Interview met Dick Freriks en Patricia van Casteren van Ascender. Zij hebben het over hoe een korte vragenlijst het ziektebeeld kan opklaren bij een werknemer met een DSM-5 diagnose. 

De vragenlijst gaat over waarden in werk. Gesprek over waarden in het werk gaan over positieve...

Lees meer...

Taboe op burn-out is eraf

23-11-2017

Het aantal burn-outs in flink gestegen, vooral onder vrouwen en mensen met een tijdelijk contract. 15 procent van de werkende vrouwen is opgebrand en overspannen of is dat recent geweest. Twee jaar geleden was dat nog ruim 9 procent. Bij mannen steeg het in dezelfde periode van...

Lees meer...

Ziekteverzuim onder vrouwen aanzienlijk hoger dan onder mannen

23-11-2017

Het ziekteverzuim onder vrouwelijke werknemers is structureel hoger dan onder hun mannelijke collega’s. Het verschil is in de afgelopen 25 jaar gehalveerd maar ligt nog altijd 30 procent hoger. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dat becijferd op basis van de...

Lees meer...

Heel slim en toch zonder werk, hoe kan dat?

23-11-2017

‘Een hoge intelligentie is een eigenschap die in principe positief bijdraagt aan de kans op een carrière. Het is daarom verleidelijk te denken dat hoogbegaafde mensen maatschappelijk succesvol zouden moeten zijn. In de praktijk blijkt dat helaas anders; relatief vaak vallen zij...

Lees meer...

Werkgevers nemen niet altijd maatregelen voor duurzame inzetbaarheid

23-11-2017

Veel werkgevers vinden het hun verantwoordelijkheid om een balans tussen arbeid en zorg van werknemers te faciliteren, maar zij nemen niet altijd maatregelen of het ontbreekt in de organisatie aan concrete regelingen. Dat staat in het rapport Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers...

Lees meer...

Onbeperkt dataroaming is onbeperkt stress

23-11-2017

Nu zonder extra kosten dataroaming binnen de EU mogelijk is geworden, zal dat meer digitale stress veroorzaken. Uit een onderzoek van Motivaction blijkt dat 31 procent van de ondervraagden tijdens vakantie meer bezig is met de mobiele telefoon dan eigenlijk is gewenst. “Door...

Lees meer...

‘Sociale context is wezenlijk voor creativiteit’

23-11-2017

Werk is een van de krachtigste manieren om mensen tot grote hoogte te stimuleren; werk kan het allerbeste uit iemand halen en groot geluk veroorzaken. In veel organisaties wordt die motiverende kracht volgens Teresa Amabile, onderzoeksdirecteur aan de Harvard Business School in...

Lees meer...

Merendeel verpleegkundigen ervaren te hoge werkdruk

23-11-2017

“De signalen over een te hoge werkdruk onder het verplegend personeel zijn alarmerend”, stelt directeur Sonja Kersten van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).  Volgens haar zijn er dringend maatregelen nodig om de “onmenselijke effecten” van de personeelstekorten in...

Lees meer...

Symposium over psychische klachten, werk en herstel

23-11-2017

Als iemand tijdelijk door ziekteverzuim uitvalt of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, wie bepaalt dan eigenlijk of hij/zij aan het werk kan en mag? Dat is niet alleen het terrein van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen maar ook dat van psychologen, psychiaters en huisartsen....

Lees meer...

Dick Freriks spreker op 9 november 2017 tijdens Tranzo symposium

23-10-2017

Dick Freriks, directeur van Ascender, klinisch psycholoog, spreekt op het symposium over het onderwerp: Wat is er nodig om weer aan het werk te gaan na verzuim bij psychische problemen? Langdurig ziekteverzuim komt relatief veel voor bij werknemers met psychische problemen. Hoe...

Lees meer...

Ascender verwelkomt u graag op ons minisymposium ‘Werk als Waarde’ op 1 november as

19-10-2017

Datum: woensdag 1 november 2017
Locatie: Vleutenseweg 386, 3532 HW te Utrecht

Wij nodigen u uit voor een minisymposium ter gelegenheid van een nieuw kantoor voor Ascender & BirdView. Er wordt o.a. een introductie gegeven van een evidence based model t.a.v. duurzame...

Lees meer...

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in...

Lees meer...

Burn-out binnen universitaire wereld raakt uit taboesfeer

22-09-2017

De universitaire wereld raakt er steeds meer van doordrongen dat burn-out onder studenten en werknemers opvallend hoog scoort. De forse prestatiedruk is daar ondermeer de oorzaak van. De Erasmusuniversiteit organiseerde hierover eind vorig jaar een discussieavond en daar bleek...

Lees meer...

Effectieve juristen sneller besmet met negatief denken in persoonlijk leven

22-09-2017

Mr. Magazine voor juristen besteedt aandacht aan de forse groei van coaching onder advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, officieren van justitie en rechters. Dick Freriks, directeur van Ascender en psycholoog, stelt in dit artikel dat advocaten getraind zijn op het signaleren...

Lees meer...

Bespreekbaar maken autisme (nog) moeilijk voor bedrijfsartsen

22-09-2017

Als bedrijfsartsen (een vorm van) autisme herkennen bij een werknemer zijn zij vaak terughoudend om dat bespreekbaar te maken. Hun aarzeling komt voort uit angst dat de werknemer het mogelijk ervaart als stigmatiserend. Dat blijkt uit een peiling onder leden van de Nederlandse...

Lees meer...

Politie breidt zorg voor agenten met PTSS uit

22-09-2017

Politiemedewerkers worden dagelijks geconfronteerd met ernstige incidenten die in sommige gevallen traumatisch kunnen zijn en voor zoveel stress zorgen dat hun werk en privéleven ernstig wordt verstoord. De korpsleiding van de politie onderkent nu dat stressstoornissen (PTSS)...

Lees meer...

Ervaren van onaangename emoties kan geluk vergroten

22-09-2017

Mensen lijken gelukkiger te zijn als zij emoties kunnen voelen die ze oprecht verlangen, zelfs als die onaangenaam zijn als woede of haat. Dat concluderen onderzoekers van de Hebrew University of Jerusalem. ‘’Geluk gaat om méér dan het voelen van blijheid en het vermijden van...

Lees meer...

Sombere bui accepteren heeft positief effect op lange termijn

21-09-2017

Een slechte bui, een sombere stemming, negatieve emoties – die kun je maar beter omarmen dan wegdrukken. Op lange termijn pakt dat positief uit. Dat laten wetenschappers van de universiteit Berkeley zien die proefpersonen ondermeer vroegen een stemmingsdagboek bij te houden....

Lees meer...

HR zou meer mogen doorpakken

21-09-2017

HR zou meer taken kunnen opeisen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Nu doet het veel beleidsondersteunend of adviserend werk, maar wetenschappelijk onderzoek hoort er ook bij. ‘’HR zou best meer mogen doorpakken. Bijvoorbeeld door een dynamischer personeelsbeleid te...

Lees meer...

Zorgsalon duurzame inzetbaarheid hoogbegaafden

25-08-2017

Enkele keren per jaar organiseert Tranzo een zorgsalon, een bijeenkomst van wetenschappers en andere geïnteresseerden over een maatschappelijk thema. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Er worden korte inleidingen gehouden door een wetenschapper,...

Lees meer...

Burn-out: wat is het, hoe komt men eraan en hoe herstelt men ervan?

25-07-2017

Ascender is mede investeerder in de bijzondere leerstoel van prof.dr. Jac van der Klink op het gebied van Psychische Gezondheid en Duurzame Inzetbaarheid in Arbeid. De leerstoel is gevestigd bij Tranzo, hét wetenschappelijk centrum op het gebied van zorg en welzijn van Tilburg...

Lees meer...

Werkgever leert vaak niet van burn-out werknemer

25-07-2017

Een burn-out is verglijkbaar met een bedrijfsongeval, vindt 65 procent van de werknemers die zelf een burn-out heeft gehad. Dit blijkt uit onderzoek van Zilveren Kruis, uitgevoerd door Kantar Public. ‘Wanneer een werknemer van de trap valt, wordt de trap veiliger gemaakt. Maar...

Lees meer...

Coassistenten hebben meer dan gemiddeld burn-outverschijnselen

25-07-2017

Coassistenten lijden meer dan gemiddeld aan burn-outverschijnselen. Recent onderzoek onder medisch studenten door De Geneeskundestudent (DG) laat zien dat 17,1 procent van de coassistenten daar aan lijdt, tegenover gemiddeld 13,2 procent onder bachelorstudenten. 

De uitslag van...

Lees meer...

Werkgevers zien personeel met schulden als bedrijfsrisico

25-07-2017

Ruim tweederde van de werkgevers heeft te maken met personeel dat worstelt met financiële problemen en ziet dit dat als een groot risico voor de organisatie. Een werkgever is al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen; de kosten zitten met...

Lees meer...

Werklast huisartsen te hoog door extra taken

19-05-2017

Huisartsen dreigen overbelast te raken doordat ze taken van medisch specialisten overnemen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) pleit er in dagblad Trouw voor om het volume van de huisartsenpraktijk te laten krimpen; van nu gemiddeld bijna 2200 patiënten naar 1800...

Lees meer...

Gezonde werknemers dankzij respect en waardering op werkvloer

19-05-2017

“Organisaties moeten het belang van de menselijke conditie en menselijke waardigheid naast het economische belang veel meer op de voorgrond plaatsen.” Dat stelt prof. dr. Rob Blomme in zijn inaugurele rede bij de Open Universiteit van Heerlen. Met deze benaderingswijze kunnen...

Lees meer...

Positieve gezondheid gaat uit van kracht

19-05-2017

Het concept ‘positieve gezondheid’ benadert mensen vanuit hun kracht; er wordt gekeken naar waar iemand goed in is en minder naar wat iemand niet (meer) kan. Positieve gezondheid bestaat uit zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, de spiritueel-existentiële...

Lees meer...

Gratis webinars voor arbeidspsychologen

19-05-2017

Zes webinars voor arbeids- en organisatiepsychologen zijn gratis toegankelijk. Deze online seminars zijn speciaal ontwikkeld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en hebben betrekking op allerlei aspecten van re-integratie, zoals het voeren van een goed gesprek, de...

Lees meer...

Ziekteverzuim kost werkgevers 11 miljard

19-05-2017

Het ziekteverzuim in Nederland kost werkgevers aan loondoorbetalingen 11 miljard per jaar. Stress en psychische aandoeningen zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim. Nederland scoort daarmee binnen Europa bovengemiddeld. Stress op het werk is zelfs beroepsziekte nummer...

Lees meer...

Gezondheidsvragen horen niet in psychologisch onderzoek

19-05-2017

Tijdens een basispsychologisch onderzoek (BPO) van een sollicitant mag een psycholoog geen vragen stellen over diens gezondheid. Dit is het oordeel van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) naar aanleiding van een rechtszaak over een aanstellingskeuring....

Lees meer...

Hersenonderzoek: sporten maakt slimmer

16-03-2017

Sporten is goed voor het lichaam én de geest. Uit proefonderzoek bij dieren is gebleken dat als zij ‘sporten’ de aanmaak van nieuwe zenuwcellen flink wordt gestimuleerd. “Als je muizen of ratten laat rennen in een renwieltje dan zie je een heel sterke toename van de aanmaak van...

Lees meer...

Nieuwe Franse wet: smartphone mag na kantooruren uit

16-03-2017

Altijd bereikbaar zijn voor je werk via de smartphone veroorzaakt een nieuw fenomeen: digitale burn-out. Maar er komt langzamerhand een tegenbeweging op gang, ook onder werkgevers. In Frankrijk hebben werknemers sinds 1 januari het wettelijke recht om buiten werktijd offline te...

Lees meer...

7 redenen volgens wetenschappers om te stoppen (of te minderen) met social media

16-03-2017

Dat onze aandacht massaal wordt opgeslokt door beeldschermen blijft niet zonder negatieve gevolgen. Met name het intensieve gebruik van social media is niet goed, aldus wetenschappers. Continu turen op een schelverlicht scherm heeft een slechte invloed op de geest en het...

Lees meer...

Ziekteverzuim leidt vaker tot juridisch conflict

16-03-2017

Werkgevers sturen steeds strakker op ziekteverzuim van werknemers, en dat leidt toenemend tot juridische conflicten. Het aantal meldingen voor juridische hulp over ziekte- en re-integratiekwesties stijgt dan ook fors. Dit staat in de juridische barometer 2016-2017 van Stichting...

Lees meer...

Aanpak werkdruk staat hoog op de agenda van universiteiten

16-03-2017

Werkdruk is een van de belangrijke gespreksonderwerpen aan de cao-tafel bij de Vereniging van Universiteiten (VSNU). “Niet alleen de werknemersvertegenwoordigers, maar ook de werkgevers zijn ervan overtuigd dat de problematiek van werkdruk breed wordt herkend en dus om actie...

Lees meer...

Ascender zoekt freelance psychologen (GZ of A&G)

23-02-2017 Lees meer...

‘Overheid zou floreren moeten stimuleren’

01-02-2017

Nederland staat al jaren in de top vijf van gelukkigste landen ter wereld. Bijna tachtig procent van de Nederlanders is gelukkig. Toch geeft slechts 37 procent aan zelf te ‘floreren’: gelukkig zijn én een betekenisvol leven leiden. Op deze discrepantie promoveerde Marijke...

Lees meer...

Durven leren van fouten is goed voor organisatie

01-02-2017

Bedrijven en organisaties scoren goed als zij worden geleid door managers die hun werknemers vertrouwen met zelfstandig werken en zelf van hun fouten durven te leren. Dat laat Nick van der Meulen van Rotterdam School of Management, Erasmus University zien in zijn...

Lees meer...

Barometer duurzame inzetbaarheid 2016-2017

01-02-2017

Duurzame inzetbaarheid wordt gezien als een van de belangrijkste thema’s van 2016-2017. Dat blijkt uit een onderzoek van Kantar TNS onder 450 HRM’ers in de publieke sector en is nu te lezen in de HRM Barometer 2016-2017. Daarin zijn de HRM-trends en -ontwikkelingen voor...

Lees meer...

Ontwerpbesluit second opinion en klachtenprocedure bij de bedrijfsarts

01-02-2017

De Rijksoverheid heeft begin deze maand het ontwerpbesluit tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet gepubliceerd. Het is een uitwerking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Daarin zijn bepalingen opgenomen over de second opinion bij een andere...

Lees meer...

Concentratie- en geheugenproblemen blijven ook na een burn-out

01-02-2017

Mensen met een burn-out geven vaak aan last te hebben van concentratieproblemen en een verminderd geheugen. Dat de klachten veel langer doorgaan, ook als iemand al lang weer aan het werk is, is minder bekend. Bart Oosterholt, onderzoeker van het Behavioural Science Institute aan...

Lees meer...

Dip of depressie?

30-12-2016 Lees meer...

Ascender te gast bij Ondernemend Nederland van RTL7

13-12-2016 Lees meer...

Interim-managers zien werkdruk flink stijgen

23-11-2016

Tweederde van de Nederlandse interim-managers vindt dat de werkdruk de laatste jaren fors is gestegen; ze moeten meer doen in een korter tijdsbestek en het werk zelf is complexer geworden. Dit blijkt uit een recent wereldwijd onderzoek van het Britse werving- en selectiebureau...

Lees meer...

Er kleven ook nadelen aan thuiswerken

23-11-2016

Voor een betere balans tussen privé en werk is thuiswerken steeds normaler geworden. Maar er kleven ook minder positieve kanten aan, zo maakt een Brits onderzoek onder 500 leidinggevenden en managers duidelijk. Na enige tijd treedt er bij de thuiswerkers gewenning op en zij...

Lees meer...

Forenzen veroorzaakt teveel stress

23-11-2016

Dat files op de weg en vertragingen in het openbaar vervoer grote frustratie veroorzaken, zal iedereen die naar en van het werk reist beamen. Uit een nieuwe Britse studie blijkt nu inderdaad dat (dagelijks) forenzen ongezond veel stress oplevert. Het opgejaagde gevoel werkt...

Lees meer...

Nieuwe tool geeft inzicht in kosten-baten van duurzame inzetbaarheid

23-11-2016

TNO heeft in samenwerking met het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid een rekentool ontwikkeld die direct inzicht geeft in wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf oplevert. De zogeheten KOBA-DI tool maakt gebruik van referentiedata over duurzame inzetbaarheid afkomstig uit...

Lees meer...

13 miljoen Rijkssubsidie voor aanpak werkstress

23-11-2016

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 13 miljoen euro subsidie (afkomstig uit het Europees Sociaal Fonds) beschikbaar voor de aanpak door werkgevers van werkstress van werknemers. Dat maakte minister Asscher op 14 november tijdens de aftrap van de Week van de...

Lees meer...

Primeur! Alle presidenten van EAP beroepsverenigingen voor de eerste keer samen

15-11-2016

Onlangs werd in Chicago het … ‘World Conference’ voor EAP professionals en providers gehouden. Deze conferentie wordt jaarlijks georganiseerd door ’s werelds grootste en oudste EAP beroepsvereniging, de Employee Assistance Professionals Association (EAPA). Aangezien EAP van...

Lees meer...

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

31-10-2016

De overheid stimuleert bedrijven die een beleid voeren om de gezondheid, betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling van hun werknemers te stimuleren. Wie als bedrijf of instelling een goed plan heeft voor duurzame inzetbaarheid kan daar subsidie voor krijgen. Dat is aan te...

Lees meer...

Te hoge ambitie kan leiden tot depressie en burn-out

31-10-2016

Onder studenten en mensen die met hun eerste baan zijn begonnen komt opvallend veel depressie en burn-out voor. Dat zou komen doordat zij te grote ambities hebben die zij vervolgens niet kunnen waarmaken, aldus onderzoekers uit de Verenigde Staten en Canada. Er bestaat volgens...

Lees meer...

1 op de 5 bestuursvoorzitters heeft trekken van een psychopaat

31-10-2016

Het valt misschien niet zo gauw op, maar ook onder mensen op topposities zitten veel psychopaten. Uit Australisch onderzoek blijkt 1 op de 5 CEO’s psychopatische trekken te vertonen. Dit percentage is vergelijkbaar met de onderzoeksgroep gevangenen. Organisaties zouden volgens...

Lees meer...

Werken wordt steeds meer maatwerk

31-10-2016

Naar duurzame inzetbaarheid is nog weinig onderzoek gedaan, terwijl het steeds belangrijker wordt. ‘We moeten langer werken en de aard en de inhoud van het werk zelf verandert. Op die cultuuromslag beginnen nu werkgevers in te spelen. Maar er is meer kennis nodig’, zegt...

Lees meer...

‘Naast de schaduw van het slachtoffer’ met spreker Dick Freriks

17-10-2016

‘Naast de schaduw van het slachtoffer’ is de titel van de studiedag van het Nivre voor letselschade specialisten op 4 oktober. Drs. Th.J.M. Freriks, Klinisch psycholoog-psychotherapeut BIG en verbonden aan BirdView en Ascender spreekt vanuit zijn ervaring als psychotherapeut....

Lees meer...

Goed slapen is goed voor het brein

12-09-2016

Dat slapeloosheid een serieus probleem is wordt al lang onderkend. Woelen in bed is op zich vervelend maar vooral ook schadelijk voor het functioneren overdag. Een onlangs gepubliceerd onderzoek van psychiater Christoph Nissen aan de Universiteit van Freiburg laat voor het eerst...

Lees meer...

Virtual reality is succesvol bij behandeling PTSS

12-09-2016

E-health is volop in ontwikkeling. Virtual reality wordt steeds vaker met succes ingezet bij bijvoorbeeld behandelingen van mensen met angstgerelateerde klachten, zoals Posttraumatische Stress-Stoornis (PTSS). Marieke van Meggelen promoveert op 21 september aan de Erasmus...

Lees meer...

Combinatiedruk werken, zorgen en leren neemt toe

12-09-2016

Nederlanders werken meer en zorgen meer, maar scholing blijft constant. De combinatie werken, zorgen en leren is niet voor iedereen goed te doen. Een op de vijf werkenden met een zorgtaak (kinderen, mantelzorg) ervaart combinatiedruk, ZZP-ers ervaren dat meer dan werknemers. Dat...

Lees meer...

Campagne tegen pesten op het werk

12-09-2016

Minister Asscher van Sociale Zaken en werkgelegenheid is een campagne gestart om pesten op het werk tegen te gaan. Daar is alle reden toe. Hoewel er geen taboe meer op het onderwerp rust, is er open over praten met collega’s of leidinggevenden nou net de crux van het probleem:...

Lees meer...

Driedaagse werkweek is voor 40-plusser beter

12-09-2016

Bij een fulltime baan na je veertigste gaat de productiviteit achteruit en neemt de kans op een burn-out toe. Dat blijkt uit een onderzoek van Australische wetenschappers aan het Melbourne Institute onder 3000 werkende mannen en 3500 werkende vrouwen. Een ideale werkweek voor...

Lees meer...

Terugblik op teamsessie voor medisch specialisten

11-08-2016

Ascender Medisch Vitaal biedt workshops aan vakgroepen van medisch specialisten gericht op het versterken van onderlinge samenwerking en vitaliteit. De workshops voor vakgroepen van medisch specialisten zijn preventief, oplossingsgericht, positief en toekomstgericht. De...

Lees meer...

Open inschrijving gestart! Training Mindfulness en Werk 2017

20-07-2016

Doel van de training

Een bijdrage leveren aan een mindful basishouding door de toepassing van een combinatie van meditatietechnieken en psychologische concepten.
Het doorbreken van automatische, niet helpende gedragspatronen, door bewust te zijn in het hier en nu.
Vanuit het...

Lees meer...

Minder burn-out onder jonge artsen

20-07-2016

Uit een onderzoek in 2005 bleek dat er onder jonge artsen-in-opleiding veel burn-out voor komt, maar liefst één op de vijf. De uitkomst zorgde toen voor een schok en was aanleiding voor de Arbeidsinspectie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg om actie te ondernemen. Ook...

Lees meer...

Staand werken is gezond

20-07-2016

Uren achter je bureau zitten maakt moe in het hoofd en kan leiden tot lichamelijke klachten, als nekpijn en rugpijn. Mensen die daarentegen staand werken zijn frisser en werken effectiever. Bijkomstig effect is dat er in deze houding meer calorieën worden verbrand. Dat laat een...

Lees meer...

Hogere arbeidsvreugde in zes stappen

20-07-2016

Uit onderzoek van Jobsome, een Nederlands platform dat reviews van werknemers én bedrijfsprofielen met elkaar combineert, blijkt dat een meerderheid ontevreden is over zijn/haar werk en maar liefst 40 procent droomt van een andere baan of een andere functie op de eigen...

Lees meer...

Motivatie gedijt in een vriendelijk werkklimaat

20-07-2016

Motivatie op het werk zorgt voor hoge productie, en als het daar aan ontbreekt is het tegenovergestelde het geval. Motivatie is te stimuleren. Dat hoeft niet via materiële prikkels, zoals bonussen, een hoger salaris of prestatietoeslagen. Het kan eenvoudigweg door het creëren...

Lees meer...

Zzp’ers zijn positief over hun positie

20-07-2016

Zzp'ers ervaren minder werkdruk en vertonen minder ziekteverzuim dan medewerkers in loondienst. Zij zijn over het algemeen meer bevlogen dan collega’s met vergelijkbaar werk in een vaste baan. Ook al maken zij langere werkweken, toch oordelen zzp-ers opvallend positief over hun...

Lees meer...

Trots! Ascender in de lead voor EAP in Europa

04-07-2016 Lees meer...

Onderzoek naar terugval na depressie

23-05-2016

Mensen die depressief zijn geweest, lopen een verhoogde kans om nog een keer depressief te worden. Het Universitair Medisch Centrum Groningen start een onderzoek – Werkingsmechanismen van terugvalpreventie bij depressie - naar het voorkomen van herhaling. Uit eerder onderzoek is...

Lees meer...

Onzekerheid veroorzaakt stress

23-05-2016

Onderzoekers hebben testen gedaan naar de vraag wat onzekerheid over pijn doet met mensen. Het gaat hier om ‘kleine’ pijn. De onderzoekers lieten vrijwilligers een computerspel doen waarin zij moesten raden of er wel of niet een slang onder een steen verstopt zat. Als er een...

Lees meer...

Technologisch determinisme is voorbij

23-05-2016

De invloed van technologie op de werkvloer is de afgelopen jaren in razend tempo toegenomen. Hierdoor staan traditionele businessmodellen onder druk en is het vermogen te kunnen vernieuwen steeds belangrijker geworden. Hoe een organisatie zowel efficiënt als innovatief kan zijn,...

Lees meer...

Betekenisvol leiderschap gaat uit van de kracht van het individu

23-05-2016

Betekenisvol leiderschap past meer bij de complexe samenleving dan ‘ouderwets’ hiërarchisch leiderschap. Een betekenisvol leider stelt zich niet autoritair op maar zet in op het collectieve belang, passie en vertrouwen in de kracht van het individu. Deze open, communicatieve...

Lees meer...

Zelfsturing stimuleert een veilige werkcultuur

22-05-2016

Soms moet een arboprofessional zijn rol als expert durven los te laten. ‘Het werkt vaak beter om via zelfsturing en zelforganisatie mensen - en daarmee organisaties - beter in beweging te krijgen’, aldus Arjella van Scheppingen in haar proefschrift Fostering self-regulation in...

Lees meer...

Verhuizing locatie Rotterdam

21-01-2016

Per maandag 1 februari zal Ascender Rotterdam gehuisvest zijn op het Hofplein 20. Er is sprake van een tijdelijke ingang. Voor meer informatie hierover en over de route klik hier.

Lees meer...

Nieuwe mindfullnesstraining Utrecht van start!

20-01-2016

drs. Marieke Siepert is gespecialiseerd mindfulness en geregistreerd Cognitief gedragstherapeut. ‘Mindfulness’ is een evidence based onderbouwde methode voor stressreductie. Ascender biedt met ‘Mindfulness en Werk’ een mindfulnesstraining die is aangepast op de werkomgeving....

Lees meer...

De machtige manager

28-10-2015

Samenwerken is zeer zeker een kunst en nergens komt de ‘kunstigheid’ van het samenwerken meer naar voren dan in de relatie tussen secretarieel ondersteuner en manager. Van oudsher is deze relatie er een die verder gaat dan de gebruikelijke relatie tussen medewerker en...

Lees meer...

Teamsessies voor medisch specialisten

09-10-2015

De druk op medisch specialisten neemt alleen maar toe. Juist daarom is het noodzakelijk dat medisch specialisten optimaal samenwerken. Om hen daarbij te ondersteunen, biedt Ascender een teamsessie aan. In zo'n sessie krijgt een (vak)groep tools en methodieken aangereikt die zij...

Lees meer...

Bedrijfsgeneeskundige preventie en begeleiding van angstklachten

30-09-2015

Angst in het werk
De bedrijfsarts kan bijdragen aan de preventie van angstklachten en wellicht angststoornissen door advisering aan directie en/of HRM. Onzekerheidsreductie door een goede informatievoorziening, ingebed in een goed HRM-beleid is de beste preventie voor...

Lees meer...

Vacature Marketing Stagiaire

16-09-2015

Wij zijn opzoek naar een marketing stagiaire!
Ascender levert een bijdrage aan het gezond aan het werk houden van medewerkers van uiteenlopende bedrijven.

Ook in de zorg is marketing en communicatie belangrijk. In dat kader zijn wij op zoek naar een marketing stagiaire die...

Lees meer...

Verzuimpreventie Bravis ziekenhuis

05-06-2015

Ascender feliciteert Bravis ziekenhuis met haar beleid in verzuimpreventie en daarmee duurzame inzetbaarheid van medewerkers! Voor meer informatie klik hier.

... Lees meer...

Symposium Psychische gezondheid en werk en duurzame inzetbaarheid

05-06-2015

Op 17 april 2015 gaat de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid officieel van start. Doel is om langdurig samen te werken op gebied van onderzoek en kennisuitwisseling. De oprichters zijn het opleidingsinstituut NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health),...

Lees meer...

Medewerkers met een burnout nemen irrationelere beslissingen

05-06-2015

Op 7 januari jl. presenteerde de universiteit van Surrey (UK) onderzoek van Michailidis en Banks waarin wordt aangetoond dat medewerkers met een burnout meer irrationele en niet goed overdachte beslissingen nemen. Ze hebben ook de neiging om beslissingen uit te stellen en...

Lees meer...

Psychologen Ascender BIG- of A&G-geregistreerd

05-06-2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle psychologen van Ascender of BIG- of A&G (Arbeid & Gezondheid)-geregistreerd. Hiermee is en blijft de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd. Naast de genoemde registraties hebben zij veelal extra kwalificaties, zoals die van cognitief...

Lees meer...

Ondernemers bereiken meer wanneer zij leren omgaan met verwachtingen en werkstress

05-06-2015

In een studie onder 277 Nederlandse ondernemers is onderzocht op welke manier de verwachtingen van ondernemers van invloed zijn op het ervaren van werkstress, de toewijding van de ondernemer, en tot slot het gevoel van subjectief succes.

Verwachtingen en eigenschappen
Voor dit...

Lees meer...

Duurzame inzetbaarheid belangrijk thema in nieuwe hbo-cao

05-06-2015

Ook in het hbo-onderwijs is het belang van duurzame inzetbaarheid doorgedrongen; een voornaam onderdeel van de nieuwe cao is een speciale regeling rondom dit belangrijke thema. Deze is bedoeld om de werknemer in de gelegenheid te stellen afspraken te maken die hem helpen om het...

Lees meer...

Stresstest wijst uit dat veel Nederlanders uitgeblust zijn na het werk

05-06-2015

Meer dan 74.000 mensen vulden recent de stresstest van het Fonds Psychische Gezondheid in. Deze test geeft inzicht in zaken als ontspanning, herstel en mate van assertiviteit. Bijna tweederde van de Nederlanders heeft na het werk geen energie meer om dingen te doen en maar...

Lees meer...

Uitzending EenVandaag: ziek thuis door psychische klachten

05-06-2015

20 miljard euro zijn de Nederlandse belastingbetalers jaarlijks kwijt aan de zorg voor werknemers met psychische problemen. Uit een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat dit bedrag naar beneden kan. Werkgevers laten...

Lees meer...

Onderzoek toont verminderde cognitieve prestaties aan na burn-out

05-06-2015

'Studies on cognitive performance in burnout'
In deze studie werd 40 burn-outpatiënten en 40 gezonde patiënten een complexe aandachttaak aangeboden. Zoals verwacht, bleek in de eerste reeks proeven de uitkomst van de burn-outgroep slechter dan die van de gezonde controlegroep....

Lees meer...

De toekomst van duurzame inzetbaarheid

05-06-2015

Prof. dr. Jac van der Klink bekleedt per 1 oktober 2014 de bijzondere leerstoel Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid. De leerstoel is gevestigd bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum op het gebied van zorg en welzijn van Tilburg University, en wordt...

Lees meer...

Per 1 november centralisatie secretariaat in Utrecht

05-06-2015

Ascender heeft per 1 november jongstleden het secretariaat in Utrecht gecentraliseerd. Met deze centralisatie beogen wij onze werkprocessen voor u te optimaliseren en uiteraard blijven wij vanaf alle vijftien locaties onze dienstverlening uitvoeren.

Vragen of verzoeken?
Vanaf...

Lees meer...

Ascender actueel
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8,4
voor haar dienstverlening.

Voor- én nadelen van perfectionisme

01-02-2018

Perfectionisme kan leiden tot fraaie prestaties, maar kan een werknemer – en ook zijn collega’s – flink in de weg zitten. Een perfectionist kan bijvoorbeeld zijn werk moeilijk afronden en loslaten. Dat kan leiden tot ergernis, onderprestaties en uitval.

Lees meer

Werken aan duurzame inzetbaarheid met het Capability Model

01-02-2018

“Aan het eind van de dag wil je het idee hebben dat je waarde hebt toegevoegd”, aldus de aan Ascender verbonden hoogleraar van Tranzo/Tilburg University Jac van der Klink. Lees het interview voor een verdiepende kijk op waarden en werk. 

Lees meer

‘Doorlopend coachen is beter dan beoordelingsgesprek’

01-02-2018

Schaf het traditionele beoordelingsgesprek met werknemers af en bied hen doorlopend coachen aan. Dat is het advies aan werkgevers van Kilian Wawoe, docent Human Resources aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij deed de afgelopen zeven jaar onderzoek onder honderden managers naar prestaties op de werkvloer en hoe je die het beste kunt meten en beoordelen. De meesten betwijfelen het nut van beoordelingsgesprekken.

Lees meer

Tergende bureaucratie in medische wereld

01-02-2018

Ruim 60 procent van de medisch specialisten en aiossen ervaart hun administratieve taken als te tijdrovend. Zij zijn daar zo’n 40 procent van hun werktijd aan kwijt. Slechts 35 procent vindt de bureaucratisch handelingen zinnig. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 3000 specialisten en aiossen. De meest onzinnige taken die werden genoemd zijn handelingen voor indicatoren voor toezicht en transparantie, kwaliteitskeurmerken, machtigingen, informatieverzoeken van zorgverzekeraars en ziekenhuisbrede kwaliteitssystemen.

Lees meer

ADHD-medicatie voor volwassenen goedgekeurd

01-02-2018

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is met andere Europese landen akkoord gegaan met het gebruik van Medikinet (methylfenidaat), ADHD-medicatie voor volwassenen. Dit medicijn was tot nu toe alleen goedgekeurd voor kinderen tot 18 jaar maar wordt in de praktijk ook voorgeschreven aan volwassenen. Psychiaters moeten echter terughoudend zijn met het voorschrijven van Medikinet omdat het psychiatrische bijwerkingen kan hebben en er een verhoogde kans is op hart- en vaatziekten.

Lees meer

Aantal werkende ouderen groeit hard

01-02-2018

Werkgevers moeten rekening houden met de groeiende groep werkende 55-plussers. In de afgelopen 15 jaar is deze groep bijna verdubbeld naar 1,6 miljoen, zo’n 20 procent van de werkende bevolking.  Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De pensioenleeftijd stijgt bovendien mee met de leeftijdsverwachting; dit jaar is de AOW-leeftijd 66 jaar, over drie jaar is die 67 jaar. Voor oudere werknemers is het enerzijds de vraag hoe hou je het vol? Anderzijds is er het risico je baan te verliezen.

Lees meer

MedischVitaal: ondersteuning voor medische professionals, gericht op gezond en vitaal functioneren

04-02-2018

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die werken in de zorg bevlogen zijn en vaak positieve energie uit hun werk halen. Maar deze persoonlijke drijfveren komen in het huidige tijdbeeld van werkdruk, regelgeving en reorganisaties in zorginstellingen vaak onder druk te staan. Direct als gevolg daarvan is een grote groep medische professionals ‘at risk’ voor gezondheidsproblemen: veel zorgprofessionals vertonen signalen van burn-out en/of overwegen het vak te verlaten. Ascender biedt met MedischVitaal programma’s aan die speciaal zijn toegesneden op medisch specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals.

Lees meer

Beter samenwerken in de spreekkamer van de bedrijfsarts, ook als dat lastig lijkt?

12-02-2018

Dat is een belangrijk onderdeel van het nieuwe boek van Erwin van Meekeren, psychiater-psychotherapeut. Het gaat over stagnerende samenwerking en wat u kunt doen om dat te voorkomen of weer vlot te trekken. Hierbij wordt gekeken naar zowel het aandeel van de cliënt als naar dat van u als professional. U krijgt veel informatie over belangrijke actuele psychologische thema’s waarbij het accent ligt op interpersoonlijke vaardigheden.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer

Vacature psycholoog Ascender Amsterdam, A&G in opleiding

10-01-2018

Ascender zoekt op diverse plekken in het land, maar vooral in Amsterdam, psychologen met affiniteit met het begeleiden van medewerkers in de organisatiecontext.

Lees meer