Pesten op het werk blijft hardnekkig probleem

Pesten is hardnekkiger dan vaak door organisaties wordt gesignaleerd; het percentage werknemers dat er op het werk last van heeft is, ondanks maatregelen, in de afgelopen tien jaar stabiel gebleven. Volgens de onderzoekers van TNO vertoont veertig procent van deze groep symptomen van psychische vermoeidheid en stress.

Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) was het hoge getal van slachtoffers van pesten in 2015 aanleiding om een bewustwordingscampagne over ongewenst (geestelijk) gedrag op de werkvloer te starten. Daar zijn maatregelen uit voortgevloeid, zoals extra controles door de Inspectie van SZW op de werkvloer en het inzetten van tijdelijke actieteams om bedrijven te helpen preventieve maatregelen te nemen. In veel bedrijven werden algemene omgangsregels opgesteld om een prettige, open werksfeer te stimuleren.

Roddelen en buitensluiten

TNO geeft aan dat de wijze waarop pesten gebeurt sterk afhankelijk is van het type werk. In een kantooromgeving gaat het bijvoorbeeld om roddelen, een collega buitensluiten of niet informeren over bijvoorbeeld beleidszaken of een vergadering. De onderzoekers spreken over pesten als het stelselmatig gericht is op één persoon. Meestal gebeurt het als de machtsverhoudingen ongelijk zijn. Pesten komt vaker voor in organisaties waarin onderlinge competitie is, en op werkvloeren waar taken en verantwoordelijkheden niet helder afgebakend zijn.

Verplaatsen werkplek

Een oplossing is het verplaatsen van slachtoffers naar een andere afdeling of een andere werkplek binnen de afdeling. TNO beveelt organisaties aan zich goed te laten voorlichten over de verschillende vormen van pesten en over het leren herkennen van signalen bij slachtoffers. Omdat pesten vaak voor leidinggevenden onzichtbaar is, kan een anonieme enquête onder het personeel helpen om in kaart te brengen of - en hoe - het speelt onder de werknemers.

 

Bron: NRC Handelsblad en TNO