Methodieken 

Ascender is specialist op het gebied van Arbeid & Gezondheid. Elk traject is maatwerk en telkens wordt bekeken wat de beste begeleidingsmethode is. Alle trajecten kenmerken zich door een oplossingsgerichte aanpak gecombineerd met principes uit de positieve psychologie. Hieronder een greep uit de door ons gebruikte begeleidingsvormen.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een evidence-based en veelgebruikte vorm van psychotherapie, bestaande uit de combinatie van gedragstherapie en interventies vanuit de cognitieve therapie. Uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie is dat gedachten over een bepaalde gebeurtenis invloed hebben op gevoelens en gedrag. Denkgewoontes en -patronen worden geanalyseerd, waarna onderzocht wordt hoe deze gedachten samenhangen met gevoelens en gedrag. Vervolgens wordt geleerd om niet-helpende gedachten om te buigen naar gedachten die wel gewenste gevoelens en gedrag met zich meebrengen. 

Oplossingsgerichte aanpak

Oplossingsgerichte coaching / begeleiding kenmerkt zich door een doelgerichte aanpak. De focus ligt niet op het exploreren en analyseren van het probleem, op wat iemand niet wil, maar op wat iemand wel wil in de toekomst. Het behandeldoel wordt niet gedefinieerd in termen van afname van klachten of problemen, maar is gericht op toename van wat iemand voor de problemen of klachten in de plaats wil. In plaats van het geven van adviezen stelt de therapeut vragen, zoals: 'Waar hoopt u op? Welk verschil zou dat maken? Wat zou een teken van vooruitgang zijn?'. De cliënt wordt in staat geacht zijn doel te formuleren, oplossingen te bedenken en uit te voeren. 

Positieve psychologie

Waar de klassieke psychologie zich focust op klachten, richt de positieve psychologie haar pijlers op optimaal functioneren en het vergroten van welbevinden. Het is een stroming die eind 1900 meer vorm kreeg door de grondleggers Seligman en Csikszentmihalyi die deze onderwerpen onder de aandacht brachten. Positieve psychologie richt zich op het versterken van mogelijkheden om een plezierig en zinvol leven te leiden.

Werk als Waarde

In het werklandschap vinden grote verschuivingen plaats. De participatiemaatschappij stelt steeds hogere eisen aan individuen en organisaties en de pensioengerechtigde leeftijd stijgt. In het kader van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is het ‘werk als waarde’ model ontwikkeld. Het model is gebaseerd op de capability benadering van nobelprijswinnaar Amartya Sen. Een centraal uitgangspunt van het model is dat werk waarde moet toevoegen voor zowel de organisatie, als de medewerker. Dit wordt in kaart gebracht door de Werk als Waarde vragenlijst. De benadering daagt onderzoekers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk uit te onderzoeken wat personen in hun werk belangrijk en waardevol vinden of ze zelf in staat zijn dit ook te doen.