Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Werkgevers nemen niet altijd maatregelen voor duurzame inzetbaarheid

Veel werkgevers vinden het hun verantwoordelijkheid om een balans tussen arbeid en zorg van werknemers te faciliteren, maar zij nemen niet altijd maatregelen of het ontbreekt in de organisatie aan concrete regelingen. Dat staat in het rapport Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Voor dit rapport is onderzoek gedaan onder werkgevers naar hun omgaan met personeelstekort en duurzame inzetbaarheid. De overheid wil dat zoveel mogelijk mensen deelnemen op de arbeidsmarkt en benadrukt het belang van duurzame inzetbaarheid. Een aantal structurele ontwikkelingen is in lijn met dit overheidsbeleid. Zo vinden werkgevers het steeds vaker wenselijk dat werknemers na hun zestigste doorwerken; in 2001 was dat nog 42 procent, nu is dat 60 procent. Driekwart vindt dat ouderen even goed functioneren als jongeren en 12 procent vindt zelfs dat ouderen beter presteren. Werkgevers onderschrijven daarnaast het belang van onder andere scholing en de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen.

Toch signaleert het SCP hierin een knelpunt: het verantwoordelijkheidsgevoel van de werkgever voor de duurzame inzetbaar van werknemers vertaalt zich lang niet altijd naar het gedrag van de werkgever. Gemiddeld genomen wil de helft van de organisaties geen extra mensen met een beperking in dienst nemen. Als reden noemen ze dat er geen geschikte functies zijn, geen nieuwe medewerkers nodig zijn - ondanks de aantrekkende economie - of dat er te weinig capaciteit is voor begeleiding en ondersteuning. Veel werkgevers zijn niet bekend met regelingen voor deze doelgroep, zoals loonkostensubsidie of no-riskregeling bij ziekte. En ten aan zien van oudere werknemers; maatregelen om hen te ontlasten, zoals extra vrije dagen, taakverlichting en kortere werkweken komen steeds minder vaak voor. Organisaties worstelen met oudere werknemers, constateert het rapport.

‘Het lijkt wel of werkgevers in de dagelijkse bedrijfspraktijk geen ruimte zien (of nemen) om er concreet vorm aan te geven.’ Dit doet zich voor bij van-werk-naar-werk activiteiten, de combinatie van arbeid en zorg en het in dienst nemen van mensen met gezondheidsbeperkingen. Het rapport wijst erop dat werkgevers méér kunnen doen om te zorgen dat oudere werknemers (55 plus) en mensen met gezondheidsbeperkingen aan het werk blijven. Het globale beeld van de werknemer is dat ze flexibel en zelfstandig moeten kunnen werken, goed communiceren en gezond het pensioen halen.

Klik hier voor meer informatie.

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8,5
voor haar dienstverlening.

Capability Approach op congres ‘Science with a soul’

20-06-2018

Op 14 juni 2018 vond op Tilbrug University een Impact Conferentie plaats, met als titel “Science with a soul”. Het doel van de conferentie was om nieuwe manieren te ontdekken om de maatschappij vooruit te brengen, vanuit de connectie van wetenschap en praktijk. De universiteit bundelt de krachten om zowel de wetenschap als de samenleving verder te brengen. De focus ligt op drie maatschappelijke thema’s: Empowering the Resilient Society, Enhancing Health and Wellbeing en Creating Value from Data.

Lees meer

Jonge vrouwen relatief vaker psychisch (over)vermoeid door werk

12-06-2018

Vaker extra hard werken, erg snel moeten werken en  heel veel werk moeten verrichten. Jonge vrouwen hebben in vergelijking met mannen van dezelfde leeftijd meer last van psychische vermoeidheid. Leer hier meer over nieuw onderzoek dat duidelijkheid geeft over dit verschil.

Lees meer

Erwin van Meekeren: macht(svertoon) staat samenwerken in de weg

12-06-2018

Lees hier deel 2 uit de serie artikelen waarin  Erwin van Meekeren, psychiater en schrijver van het boek ‘Samen beslissen, ook als dat lastig blijkt’, verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor een goede samenwerking met cliënten belicht. Het onderwerp van dit artikel: macht.

Lees meer

Meer aandacht voor seksuele intimidatie op de werkvloer

12-06-2018

Sinds de wereldwijde introductie van #MeToo staat grensoverschrijdend seksueel gedrag op de werkvloer hoog op de agenda. Recentelijk is de Wegwijzer Seksuele Intimidatie ontwikkeld. Hierin worden adviezen gegeven tegen seksuele intimidatie. Meer weten? Lees hier meer over de wegwijzer.

Lees meer

Rosalie Koolen: ‘herstel van PTSS begint bij erkenning van werknemer én werkgever’

12-06-2018

De zorg bij werkgevers voor hulpverleners met posttraumatische stressstoornis is nog steeds ondermaats, dat zegt Ascender-psycholoog Rosalie Koolen. Toch wordt de ernst van PTSS steeds beter erkend, en dat is goed. Lees in het interview met Rosalie Koolen meer over het belang van erkenning van de werkgever.

Lees meer

Werkgevers vaak bang voor werknemer met hoogbegaafdheid

11-04-2018

Het bedrijfsleven is niet goed in staat om personeelsleden met hoogbegaafdheid blijvend te boeien en te binden. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Patricia van Casteren, psychologe bij Ascender. “Veel leidinggevenden zijn bang dat een hoogbegaafde werknemer hem of haar van de troon wil stoten. Maar hoogbegaafden zijn vaak niet op zoek naar leidinggevende functie, maar vooral naar inhoudelijke betekenisgeving en kennisverwerving.”

Lees meer

Gaat je werknemer weer aan het werk na burn-out? Lees hier 7 adviezen voor werkgevers.

11-04-2018

Een goede terugkeer op het werk na een burn-out is de verantwoordelijkheid van de werknemer én de werkgever. Veel werkgevers voelen dat ook zo, maar nemen niet altijd maatregelen om een balans tussen arbeid en zorg te faciliteren, zoals blijkt uit het rapport Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 van het Sociaal en Cultuur Planbureau (SCP). Ascender geeft hierbij enkele adviezen voor een succesvolle werkhervatting.

Lees meer

MedischVitaal: ondersteuning voor medische professionals, gericht op gezond en vitaal functioneren

04-02-2018

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die werken in de zorg bevlogen zijn en vaak positieve energie uit hun werk halen. Maar deze persoonlijke drijfveren komen in het huidige tijdbeeld van werkdruk, regelgeving en reorganisaties in zorginstellingen vaak onder druk te staan. Direct als gevolg daarvan is een grote groep medische professionals ‘at risk’ voor gezondheidsproblemen: veel zorgprofessionals vertonen signalen van burn-out en/of overwegen het vak te verlaten. Ascender biedt met MedischVitaal programma’s aan die speciaal zijn toegesneden op medisch specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer