Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Werkgevers nemen niet altijd maatregelen voor duurzame inzetbaarheid

Veel werkgevers vinden het hun verantwoordelijkheid om een balans tussen arbeid en zorg van werknemers te faciliteren, maar zij nemen niet altijd maatregelen of het ontbreekt in de organisatie aan concrete regelingen. Dat staat in het rapport Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Voor dit rapport is onderzoek gedaan onder werkgevers naar hun omgaan met personeelstekort en duurzame inzetbaarheid. De overheid wil dat zoveel mogelijk mensen deelnemen op de arbeidsmarkt en benadrukt het belang van duurzame inzetbaarheid. Een aantal structurele ontwikkelingen is in lijn met dit overheidsbeleid. Zo vinden werkgevers het steeds vaker wenselijk dat werknemers na hun zestigste doorwerken; in 2001 was dat nog 42 procent, nu is dat 60 procent. Driekwart vindt dat ouderen even goed functioneren als jongeren en 12 procent vindt zelfs dat ouderen beter presteren. Werkgevers onderschrijven daarnaast het belang van onder andere scholing en de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen.

Toch signaleert het SCP hierin een knelpunt: het verantwoordelijkheidsgevoel van de werkgever voor de duurzame inzetbaar van werknemers vertaalt zich lang niet altijd naar het gedrag van de werkgever. Gemiddeld genomen wil de helft van de organisaties geen extra mensen met een beperking in dienst nemen. Als reden noemen ze dat er geen geschikte functies zijn, geen nieuwe medewerkers nodig zijn - ondanks de aantrekkende economie - of dat er te weinig capaciteit is voor begeleiding en ondersteuning. Veel werkgevers zijn niet bekend met regelingen voor deze doelgroep, zoals loonkostensubsidie of no-riskregeling bij ziekte. En ten aan zien van oudere werknemers; maatregelen om hen te ontlasten, zoals extra vrije dagen, taakverlichting en kortere werkweken komen steeds minder vaak voor. Organisaties worstelen met oudere werknemers, constateert het rapport.

‘Het lijkt wel of werkgevers in de dagelijkse bedrijfspraktijk geen ruimte zien (of nemen) om er concreet vorm aan te geven.’ Dit doet zich voor bij van-werk-naar-werk activiteiten, de combinatie van arbeid en zorg en het in dienst nemen van mensen met gezondheidsbeperkingen. Het rapport wijst erop dat werkgevers méér kunnen doen om te zorgen dat oudere werknemers (55 plus) en mensen met gezondheidsbeperkingen aan het werk blijven. Het globale beeld van de werknemer is dat ze flexibel en zelfstandig moeten kunnen werken, goed communiceren en gezond het pensioen halen.

Klik hier voor meer informatie.

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8,5
voor haar dienstverlening.

Erwin van Meekeren: een betere samenwerking door veilige hechting

02-08-2018

Lees hier deel 3 uit de serie artikelen waarin Erwin van Meekeren, psychiater en schrijver van het boek ‘Samen beslissen, ook als dat lastig blijkt’, verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor een goede samenwerking met cliënten belicht. Het onderwerp van dit artikel: hechting.

Lees meer

Nog te weinig bekend over psychische druk bij studenten

02-08-2018

Er moet meer inzicht komen in de druk die studenten ervaren door social media en de 24-uurseconomie. “Het zou kunnen dat hun gezondheid gevaar loopt”, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Volksgezondheid Toekomstverkenning 2018. Lees hier meer.

Lees meer

Igor Moll: Herstellen van een burn-out? Ga op zoek naar bronnen van energie.

02-08-2018

Young professionals met een burn-out, het komt steeds vaker voor. “Ze moeten leren hun energie  beter te doseren, door op tijd te lummelen, even helemaal niks doen”, aldus A&G psycholoog Igor Moll die is verbonden aan Ascender. Lees hier het interview.

Lees meer

Jonge ondernemer gevoelig voor burn-out klachten

02-08-2018

62 procent van jonge ondernemers in Nederland heeft last van burn-out klachten. Dat blijkt uit onderzoek van de verzekeraar Allianz in samenwerking met onderzoeksbureau GfK. Hoe dan komt? Lees hier meer.

Lees meer

Een op de vijf Nederlanders voelt zich ‘zeer gelukkig’

02-08-2018

Feiten en cijfers over Geluk. Wat maakt de mensen gelukkig? En wat zijn kenmerken van ongelukkige mensen? Recent onderzoek van het CBS geeft duidelijkheid. Lees hier meer over het onderzoek.

Lees meer

MedischVitaal: ondersteuning voor medische professionals, gericht op gezond en vitaal functioneren

04-02-2018

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die werken in de zorg bevlogen zijn en vaak positieve energie uit hun werk halen. Maar deze persoonlijke drijfveren komen in het huidige tijdbeeld van werkdruk, regelgeving en reorganisaties in zorginstellingen vaak onder druk te staan. Direct als gevolg daarvan is een grote groep medische professionals ‘at risk’ voor gezondheidsproblemen: veel zorgprofessionals vertonen signalen van burn-out en/of overwegen het vak te verlaten. Ascender biedt met MedischVitaal programma’s aan die speciaal zijn toegesneden op medisch specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals.

Lees meer

Vacature administratief medewerker

31-07-2018

In deze functie werk je ondersteunend aan het secretariaat dat bestaat uit een office manager en 4 secretaresses. Het secretariaat verzorgt o.a. de (complexe) agendaplanning van ca. 25 psychologen, werkzaam op ca. 16 locaties door het hele land. Daarnaast worden vertrouwelijke rapportages verzonden, met bijbehorende offertes en wordt het hele proces gemonitord. Bij het hele proces van aanmelding tot facturatie heeft het secretariaat administratieve hulp nodig. Overleg en samenwerking met je collega’s op het secretariaat is dan ook een belangrijke factor in een succesvolle uitvoering. De werkzaamheden binnen de functie zijn administratief van aard en zeer divers.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer