Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Werkgevers nemen niet altijd maatregelen voor duurzame inzetbaarheid

Veel werkgevers vinden het hun verantwoordelijkheid om een balans tussen arbeid en zorg van werknemers te faciliteren, maar zij nemen niet altijd maatregelen of het ontbreekt in de organisatie aan concrete regelingen. Dat staat in het rapport Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Voor dit rapport is onderzoek gedaan onder werkgevers naar hun omgaan met personeelstekort en duurzame inzetbaarheid. De overheid wil dat zoveel mogelijk mensen deelnemen op de arbeidsmarkt en benadrukt het belang van duurzame inzetbaarheid. Een aantal structurele ontwikkelingen is in lijn met dit overheidsbeleid. Zo vinden werkgevers het steeds vaker wenselijk dat werknemers na hun zestigste doorwerken; in 2001 was dat nog 42 procent, nu is dat 60 procent. Driekwart vindt dat ouderen even goed functioneren als jongeren en 12 procent vindt zelfs dat ouderen beter presteren. Werkgevers onderschrijven daarnaast het belang van onder andere scholing en de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen.

Toch signaleert het SCP hierin een knelpunt: het verantwoordelijkheidsgevoel van de werkgever voor de duurzame inzetbaar van werknemers vertaalt zich lang niet altijd naar het gedrag van de werkgever. Gemiddeld genomen wil de helft van de organisaties geen extra mensen met een beperking in dienst nemen. Als reden noemen ze dat er geen geschikte functies zijn, geen nieuwe medewerkers nodig zijn - ondanks de aantrekkende economie - of dat er te weinig capaciteit is voor begeleiding en ondersteuning. Veel werkgevers zijn niet bekend met regelingen voor deze doelgroep, zoals loonkostensubsidie of no-riskregeling bij ziekte. En ten aan zien van oudere werknemers; maatregelen om hen te ontlasten, zoals extra vrije dagen, taakverlichting en kortere werkweken komen steeds minder vaak voor. Organisaties worstelen met oudere werknemers, constateert het rapport.

‘Het lijkt wel of werkgevers in de dagelijkse bedrijfspraktijk geen ruimte zien (of nemen) om er concreet vorm aan te geven.’ Dit doet zich voor bij van-werk-naar-werk activiteiten, de combinatie van arbeid en zorg en het in dienst nemen van mensen met gezondheidsbeperkingen. Het rapport wijst erop dat werkgevers méér kunnen doen om te zorgen dat oudere werknemers (55 plus) en mensen met gezondheidsbeperkingen aan het werk blijven. Het globale beeld van de werknemer is dat ze flexibel en zelfstandig moeten kunnen werken, goed communiceren en gezond het pensioen halen.

Klik hier voor meer informatie.

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8,5
voor haar dienstverlening.

Interventies vanuit complimenten

27-11-2018

Klinisch psycholoog-psychotherapeut Dick Freriks deelt in zijn columns zijn ervaringen vanuit de praktijk van de arbeids- en gezondheidspsychologie. 

Lees meer

De kwetsbare positie van mantelzorgers

27-11-2018

Klinisch psycholoog-psychotherapeut Dick Freriks deelt in zijn columns zijn ervaringen vanuit de praktijk van de arbeids- en gezondheidspsychologie. 

Lees meer

Experiment vier dagen werken vijf dagen salaris pakt goed uit

24-10-2018

Vier dagen werken en wel vijf dagen salaris betalen – een experiment hiermee dit jaar in Nieuw-Zeeland heeft tot positieve resultaten geleid. De werknemers zijn meer tevreden met hun werk en geven aan dat hun werk-privébalans is verbeterd. Lees meer:

Experimenten met prikkelarme omgeving

24-10-2018

Er is grote behoefte aan prikkelarme omgevingen. Daarmee zijn nu experimenten gestart, zoals een supermarkt in Sint-Michielsgestel die een uur prikkelarm winkelen aanbiedt of een prikkelarme rondleiding in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Lees meer:

Lees meer

Feiten en fictie over burn-out op een rij

24-10-2018

Dit artikel ontrafelt wat er wel en niet klopt over een burn-out. Want neemt het aantal burn-outs nu daadwerkelijk wel toe? Je leest het hier.

Lees meer

Erwin van Meekeren: een betere samenwerking door veilige hechting

02-08-2018

Lees hier deel 3 uit de serie artikelen waarin Erwin van Meekeren, psychiater en schrijver van het boek ‘Samen beslissen, ook als dat lastig blijkt’, verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor een goede samenwerking met cliënten belicht. Het onderwerp van dit artikel: hechting.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer