Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Gaat je werknemer weer aan het werk na burn-out? Lees hier 7 adviezen voor werkgevers.

Een goede terugkeer op het werk na een burn-out is de verantwoordelijkheid van de werknemer én de werkgever. Veel werkgevers voelen dat ook zo, maar nemen niet altijd maatregelen om een balans tussen arbeid en zorg te faciliteren, zoals blijkt uit het rapport Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 van het Sociaal en Cultuur Planbureau (SCP). Ascender geeft hierbij enkele adviezen voor een succesvolle werkhervatting.

Wat kan de werkgever betekenen voor een werknemer na een burn-out?

  • Als er onopgeloste conflicten zijn, zorg ervoor dat die zijn uitgepraat voordat iemand begint met re-integreren.
  • Maak goede werkafspraken, bijvoorbeeld over de hoeveelheid werk en de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden. Laat de medewerker bij voorkeur beginnen met werk zonder tijdsdruk, wat iemand aankan en een gevoel van controle geeft.
  • Vergroot het gevoel van controle bij de medewerker door duidelijke stappen te zetten en veel uitleg en structuur te bieden. Tegelijkertijd helpt het ook de medewerker zelf steeds meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor het werk. Moedig uw medewerker aan om zijn of haar angst niet uit de weg te gaan, maar door geleidelijke stappen te zetten steeds meer te durven.
  • Niet alleen fysieke activatie is belangrijk, maar ook sociale activatie, weer onder de mensen komen. Laat iemand dus bijvoorbeeld niet alleen in een magazijn archieven sorteren omdat dat zo rustig is.
  • Houd bij de inrichting van de werkzaamheden rekening met veel voorkomende beperkingen bij mensen met psychische klachten. Zij hebben vaak nog moeite met: concentreren, fysiek zwaar werk (door gebrek aan energie), duurbelasting, timemanagement en deadlines- besluiten nemen, (intensieve) contacten, bijvoorbeeld met klanten of cliënten of conflicten met collega’s of klanten.
  • Evalueer op regelmatige basis en spreek door hoe het gaat. Veel werkgevers zijn (logischerwijs) geneigd de medewerker los te laten wanneer deze weer volle­dig aan het werk is. Toch is het van belang de evaluatiegesprekken te continueren, zij het in een lagere frequentie. Hiermee kunnen eventuele knelpunten vroegtijdig worden gesignaleerd en geadresseerd. Zorg dat er in deze gesprekken ruimte is om het risico op terugval te bespreken. Denk mee over het vervolg van de loopbaan en spreek eventueel een ontwikkelassessment af wanneer iemand is hersteld.
  • Het zou goed kunnen dat iemand niet op de juiste plek zit. Pas wanneer iemand hersteld is kan daarop worden voortgeborduurd. In een eerder stadium kan de medewerker dit als diskwalificatie ervaren. 
Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8,5
voor haar dienstverlening.

Wij wensen u een vitaal en waardevol nieuw jaar!

09-01-2019

Het nieuwe jaar starten wij met aandacht voor de lancering van een nieuwe training ‘Werken met de Capability benadering’ en het coachingstraject ‘Vitaliteitsimpuls’ heeft vanaf januari 2019 een nieuwe vorm door de flexibele duur die aan het traject wordt gekoppeld.

Lees meer

Impulsief gedrag leren ombuigen

09-01-2019

Klinisch psycholoog-psychotherapeut Dick Freriks deelt in zijn columns zijn ervaringen vanuit de praktijk van de arbeids- en gezondheidspsychologie. Deze keer "hoe voorkom je dat je pannetje overkookt?"

Lees meer

Talentmanagement van werkgever overtuigt werknemer niet

09-01-2019

Steeds minder werknemers verwachten bij hun huidige werkgever hun talenten te kunnen ontwikkelen, promotie te maken of meer verantwoordelijkheid te krijgen. Dat blijkt uit de PageGroup Job Applicant Confidence Index van 2018. 

Lees meer

Pesten op het werk blijft hardnekkig probleem

09-01-2019

Meer dan een half miljoen werknemers heeft last van pesterijen door leidinggevenden of collega’s op het werk. Van die groep wordt bijna een vijfde structureel gepest. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut TNO.

Lees meer

Cognitieve trainingen voor depressieve patiënten

09-01-2019

Met cognitieve trainingen kun je mensen met een depressie trainen hun aandacht te richten op positieve informatie of ambigue situaties vaker positief te interpreteren. Klinisch psycholoog Martin Möbius promoveerde onlangs op cognitieve trainingen (CBM).

Lees meer

Millennial krijgt energie van een goede werksfeer

09-01-2019

Millennials vinden het moeilijk om te gaan met bureaucratie en met besluiten die van bovenaf genomen worden. Driekwart van deze generatie geeft aan hierdoor ‘onnodig veel energie’ te verliezen en zich onmachtig te voelen. Dat blijkt uit Millennial Onderzoek 2018.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer

Vacature psycholoog Ascender Amsterdam

22-01-2019

Ascender zoekt in de regio Amsterdam en eventueel Haarlem een psycholoog met affiniteit met het begeleiden van medewerkers in de organisatiecontext (gericht op re-integratie, verbetering functioneren en duurzame inzetbaarheid). Doel is het wegnemen van belemmeringen in het functioneren en het ondersteunen van duurzame inzetbaarheid. Het hebben van een EMDR registratie is een pre. Wij hebben een voorkeur voor iemand die mee kan denken op organisatieniveau bij opdrachtgevers. Wij staan er voor open de rol in te vullen als een combinatie van het doen van begeleidingen en trainingen en/of expertises (diagnostiek).

Lees meer