Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Gaat je werknemer weer aan het werk na burn-out? Lees hier 7 adviezen voor werkgevers.

Een goede terugkeer op het werk na een burn-out is de verantwoordelijkheid van de werknemer én de werkgever. Veel werkgevers voelen dat ook zo, maar nemen niet altijd maatregelen om een balans tussen arbeid en zorg te faciliteren, zoals blijkt uit het rapport Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 van het Sociaal en Cultuur Planbureau (SCP). Ascender geeft hierbij enkele adviezen voor een succesvolle werkhervatting.

Wat kan de werkgever betekenen voor een werknemer na een burn-out?

  • Als er onopgeloste conflicten zijn, zorg ervoor dat die zijn uitgepraat voordat iemand begint met re-integreren.
  • Maak goede werkafspraken, bijvoorbeeld over de hoeveelheid werk en de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden. Laat de medewerker bij voorkeur beginnen met werk zonder tijdsdruk, wat iemand aankan en een gevoel van controle geeft.
  • Vergroot het gevoel van controle bij de medewerker door duidelijke stappen te zetten en veel uitleg en structuur te bieden. Tegelijkertijd helpt het ook de medewerker zelf steeds meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor het werk. Moedig uw medewerker aan om zijn of haar angst niet uit de weg te gaan, maar door geleidelijke stappen te zetten steeds meer te durven.
  • Niet alleen fysieke activatie is belangrijk, maar ook sociale activatie, weer onder de mensen komen. Laat iemand dus bijvoorbeeld niet alleen in een magazijn archieven sorteren omdat dat zo rustig is.
  • Houd bij de inrichting van de werkzaamheden rekening met veel voorkomende beperkingen bij mensen met psychische klachten. Zij hebben vaak nog moeite met: concentreren, fysiek zwaar werk (door gebrek aan energie), duurbelasting, timemanagement en deadlines- besluiten nemen, (intensieve) contacten, bijvoorbeeld met klanten of cliënten of conflicten met collega’s of klanten.
  • Evalueer op regelmatige basis en spreek door hoe het gaat. Veel werkgevers zijn (logischerwijs) geneigd de medewerker los te laten wanneer deze weer volle­dig aan het werk is. Toch is het van belang de evaluatiegesprekken te continueren, zij het in een lagere frequentie. Hiermee kunnen eventuele knelpunten vroegtijdig worden gesignaleerd en geadresseerd. Zorg dat er in deze gesprekken ruimte is om het risico op terugval te bespreken. Denk mee over het vervolg van de loopbaan en spreek eventueel een ontwikkelassessment af wanneer iemand is hersteld.
  • Het zou goed kunnen dat iemand niet op de juiste plek zit. Pas wanneer iemand hersteld is kan daarop worden voortgeborduurd. In een eerder stadium kan de medewerker dit als diskwalificatie ervaren. 
Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8,5
voor haar dienstverlening.

Capability Approach op congres ‘Science with a soul’

20-06-2018

Op 14 juni 2018 vond op Tilbrug University een Impact Conferentie plaats, met als titel “Science with a soul”. Het doel van de conferentie was om nieuwe manieren te ontdekken om de maatschappij vooruit te brengen, vanuit de connectie van wetenschap en praktijk. De universiteit bundelt de krachten om zowel de wetenschap als de samenleving verder te brengen. De focus ligt op drie maatschappelijke thema’s: Empowering the Resilient Society, Enhancing Health and Wellbeing en Creating Value from Data.

Lees meer

Jonge vrouwen relatief vaker psychisch (over)vermoeid door werk

12-06-2018

Vaker extra hard werken, erg snel moeten werken en  heel veel werk moeten verrichten. Jonge vrouwen hebben in vergelijking met mannen van dezelfde leeftijd meer last van psychische vermoeidheid. Leer hier meer over nieuw onderzoek dat duidelijkheid geeft over dit verschil.

Lees meer

Erwin van Meekeren: macht(svertoon) staat samenwerken in de weg

12-06-2018

Lees hier deel 2 uit de serie artikelen waarin  Erwin van Meekeren, psychiater en schrijver van het boek ‘Samen beslissen, ook als dat lastig blijkt’, verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor een goede samenwerking met cliënten belicht. Het onderwerp van dit artikel: macht.

Lees meer

Meer aandacht voor seksuele intimidatie op de werkvloer

12-06-2018

Sinds de wereldwijde introductie van #MeToo staat grensoverschrijdend seksueel gedrag op de werkvloer hoog op de agenda. Recentelijk is de Wegwijzer Seksuele Intimidatie ontwikkeld. Hierin worden adviezen gegeven tegen seksuele intimidatie. Meer weten? Lees hier meer over de wegwijzer.

Lees meer

Rosalie Koolen: ‘herstel van PTSS begint bij erkenning van werknemer én werkgever’

12-06-2018

De zorg bij werkgevers voor hulpverleners met posttraumatische stressstoornis is nog steeds ondermaats, dat zegt Ascender-psycholoog Rosalie Koolen. Toch wordt de ernst van PTSS steeds beter erkend, en dat is goed. Lees in het interview met Rosalie Koolen meer over het belang van erkenning van de werkgever.

Lees meer

Werkgevers vaak bang voor werknemer met hoogbegaafdheid

11-04-2018

Het bedrijfsleven is niet goed in staat om personeelsleden met hoogbegaafdheid blijvend te boeien en te binden. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Patricia van Casteren, psychologe bij Ascender. “Veel leidinggevenden zijn bang dat een hoogbegaafde werknemer hem of haar van de troon wil stoten. Maar hoogbegaafden zijn vaak niet op zoek naar leidinggevende functie, maar vooral naar inhoudelijke betekenisgeving en kennisverwerving.”

Lees meer

Gaat je werknemer weer aan het werk na burn-out? Lees hier 7 adviezen voor werkgevers.

11-04-2018

Een goede terugkeer op het werk na een burn-out is de verantwoordelijkheid van de werknemer én de werkgever. Veel werkgevers voelen dat ook zo, maar nemen niet altijd maatregelen om een balans tussen arbeid en zorg te faciliteren, zoals blijkt uit het rapport Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 van het Sociaal en Cultuur Planbureau (SCP). Ascender geeft hierbij enkele adviezen voor een succesvolle werkhervatting.

Lees meer

MedischVitaal: ondersteuning voor medische professionals, gericht op gezond en vitaal functioneren

04-02-2018

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die werken in de zorg bevlogen zijn en vaak positieve energie uit hun werk halen. Maar deze persoonlijke drijfveren komen in het huidige tijdbeeld van werkdruk, regelgeving en reorganisaties in zorginstellingen vaak onder druk te staan. Direct als gevolg daarvan is een grote groep medische professionals ‘at risk’ voor gezondheidsproblemen: veel zorgprofessionals vertonen signalen van burn-out en/of overwegen het vak te verlaten. Ascender biedt met MedischVitaal programma’s aan die speciaal zijn toegesneden op medisch specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer