Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Gaat je werknemer weer aan het werk na burn-out? Lees hier 7 adviezen voor werkgevers.

Een goede terugkeer op het werk na een burn-out is de verantwoordelijkheid van de werknemer én de werkgever. Veel werkgevers voelen dat ook zo, maar nemen niet altijd maatregelen om een balans tussen arbeid en zorg te faciliteren, zoals blijkt uit het rapport Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 van het Sociaal en Cultuur Planbureau (SCP). Ascender geeft hierbij enkele adviezen voor een succesvolle werkhervatting.

Wat kan de werkgever betekenen voor een werknemer na een burn-out?

  • Als er onopgeloste conflicten zijn, zorg ervoor dat die zijn uitgepraat voordat iemand begint met re-integreren.
  • Maak goede werkafspraken, bijvoorbeeld over de hoeveelheid werk en de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden. Laat de medewerker bij voorkeur beginnen met werk zonder tijdsdruk, wat iemand aankan en een gevoel van controle geeft.
  • Vergroot het gevoel van controle bij de medewerker door duidelijke stappen te zetten en veel uitleg en structuur te bieden. Tegelijkertijd helpt het ook de medewerker zelf steeds meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor het werk. Moedig uw medewerker aan om zijn of haar angst niet uit de weg te gaan, maar door geleidelijke stappen te zetten steeds meer te durven.
  • Niet alleen fysieke activatie is belangrijk, maar ook sociale activatie, weer onder de mensen komen. Laat iemand dus bijvoorbeeld niet alleen in een magazijn archieven sorteren omdat dat zo rustig is.
  • Houd bij de inrichting van de werkzaamheden rekening met veel voorkomende beperkingen bij mensen met psychische klachten. Zij hebben vaak nog moeite met: concentreren, fysiek zwaar werk (door gebrek aan energie), duurbelasting, timemanagement en deadlines- besluiten nemen, (intensieve) contacten, bijvoorbeeld met klanten of cliënten of conflicten met collega’s of klanten.
  • Evalueer op regelmatige basis en spreek door hoe het gaat. Veel werkgevers zijn (logischerwijs) geneigd de medewerker los te laten wanneer deze weer volle­dig aan het werk is. Toch is het van belang de evaluatiegesprekken te continueren, zij het in een lagere frequentie. Hiermee kunnen eventuele knelpunten vroegtijdig worden gesignaleerd en geadresseerd. Zorg dat er in deze gesprekken ruimte is om het risico op terugval te bespreken. Denk mee over het vervolg van de loopbaan en spreek eventueel een ontwikkelassessment af wanneer iemand is hersteld.
  • Het zou goed kunnen dat iemand niet op de juiste plek zit. Pas wanneer iemand hersteld is kan daarop worden voortgeborduurd. In een eerder stadium kan de medewerker dit als diskwalificatie ervaren. 
Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8,4
voor haar dienstverlening.

Samenwerken en samen beslissen, ook als dat lastig lijkt?

19-04-2018

U kent het vast, dat ondanks uw goede bedoelingen het – soms al snel – misgaat in het contact met uw cliënten en er geen goede samenwerking ontstaat. Wie zijn die cliënten, wat kenmerkt hen? En wat kunt u als professional doen? Deze serie artikelen, waarvan vandaag de eerste verschijnt, zijn geschreven door Erwin van Meekeren, psychiater/psychotherapeut en schrijver van het boek Samen Beslissen in de Zorg.

Het onderwerp dat in de eerste artikel uit deze serie wordt besproken: stressregulatie

Lees meer

Hoe houd je je medewerkers geestelijk gezond?

11-04-2018

De Vlaamse koepelorganisatie van ziekenhuizen en zorginstellingen wil een EHBO-cursus voor psychische klachten invoeren op scholen en bedrijven om geestelijk gezond te blijven. “Symptomen leren herkennen om te voorkomen dat klachten uitmonden in een depressie – dit concept lijkt op wat wij al jaren bedrijfstakspecifiek doen”, zegt Patricia van Casteren, als psycholoog werkzaam bij Ascender.

Lees meer

Gaat je werknemer weer aan het werk na burn-out? Lees hier 7 adviezen voor werkgevers.

11-04-2018

Een goede terugkeer op het werk na een burn-out is de verantwoordelijkheid van de werknemer én de werkgever. Veel werkgevers voelen dat ook zo, maar nemen niet altijd maatregelen om een balans tussen arbeid en zorg te faciliteren, zoals blijkt uit het rapport Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 van het Sociaal en Cultuur Planbureau (SCP). Ascender geeft hierbij enkele adviezen voor een succesvolle werkhervatting.

Lees meer

‘Doorlopend coachen is beter dan beoordelingsgesprek’

01-02-2018

Schaf het traditionele beoordelingsgesprek met werknemers af en bied hen doorlopend coachen aan. Dat is het advies aan werkgevers van Kilian Wawoe, docent Human Resources aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij deed de afgelopen zeven jaar onderzoek onder honderden managers naar prestaties op de werkvloer en hoe je die het beste kunt meten en beoordelen. De meesten betwijfelen het nut van beoordelingsgesprekken.

Lees meer

Werkgevers vaak bang voor werknemer met hoogbegaafdheid

11-04-2018

Het bedrijfsleven is niet goed in staat om personeelsleden met hoogbegaafdheid blijvend te boeien en te binden. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Patricia van Casteren, psychologe bij Ascender. “Veel leidinggevenden zijn bang dat een hoogbegaafde werknemer hem of haar van de troon wil stoten. Maar hoogbegaafden zijn vaak niet op zoek naar leidinggevende functie, maar vooral naar inhoudelijke betekenisgeving en kennisverwerving.”

Lees meer

Veel mensen gepest op hun werk

11-04-2018

Uit recente cijfers van het TNO blijkt dat ruim een half miljoen mensen wordt gepest op het werk. Dat veroorzaakt ziekteverzuim en heeft soms ronduit dramatische gevolgen. Maar werkgevers onderkennen niet altijd dat pesten een serieus probleem is, zo laat een enquête door marktonderzoeksbureau Ipsos zien.

Lees meer

MedischVitaal: ondersteuning voor medische professionals, gericht op gezond en vitaal functioneren

04-02-2018

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die werken in de zorg bevlogen zijn en vaak positieve energie uit hun werk halen. Maar deze persoonlijke drijfveren komen in het huidige tijdbeeld van werkdruk, regelgeving en reorganisaties in zorginstellingen vaak onder druk te staan. Direct als gevolg daarvan is een grote groep medische professionals ‘at risk’ voor gezondheidsproblemen: veel zorgprofessionals vertonen signalen van burn-out en/of overwegen het vak te verlaten. Ascender biedt met MedischVitaal programma’s aan die speciaal zijn toegesneden op medisch specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer