Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Pesten op het werk blijft hardnekkig probleem

Pesten is hardnekkiger dan vaak door organisaties wordt gesignaleerd; het percentage werknemers dat er op het werk last van heeft is, ondanks maatregelen, in de afgelopen tien jaar stabiel gebleven. Volgens de onderzoekers van TNO vertoont veertig procent van deze groep symptomen van psychische vermoeidheid en stress.

Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) was het hoge getal van slachtoffers van pesten in 2015 aanleiding om een bewustwordingscampagne over ongewenst (geestelijk) gedrag op de werkvloer te starten. Daar zijn maatregelen uit voortgevloeid, zoals extra controles door de Inspectie van SZW op de werkvloer en het inzetten van tijdelijke actieteams om bedrijven te helpen preventieve maatregelen te nemen. In veel bedrijven werden algemene omgangsregels opgesteld om een prettige, open werksfeer te stimuleren.

Roddelen en buitensluiten

TNO geeft aan dat de wijze waarop pesten gebeurt sterk afhankelijk is van het type werk. In een kantooromgeving gaat het bijvoorbeeld om roddelen, een collega buitensluiten of niet informeren over bijvoorbeeld beleidszaken of een vergadering. De onderzoekers spreken over pesten als het stelselmatig gericht is op één persoon. Meestal gebeurt het als de machtsverhoudingen ongelijk zijn. Pesten komt vaker voor in organisaties waarin onderlinge competitie is, en op werkvloeren waar taken en verantwoordelijkheden niet helder afgebakend zijn.

Verplaatsen werkplek

Een oplossing is het verplaatsen van slachtoffers naar een andere afdeling of een andere werkplek binnen de afdeling. TNO beveelt organisaties aan zich goed te laten voorlichten over de verschillende vormen van pesten en over het leren herkennen van signalen bij slachtoffers. Omdat pesten vaak voor leidinggevenden onzichtbaar is, kan een anonieme enquête onder het personeel helpen om in kaart te brengen of - en hoe - het speelt onder de werknemers.

 

Bron: NRC Handelsblad en TNO

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8,5
voor haar dienstverlening.

Wij wensen u een vitaal en waardevol nieuw jaar!

09-01-2019

Het nieuwe jaar starten wij met aandacht voor de lancering van een nieuwe training ‘Werken met de Capability benadering’ en het coachingstraject ‘Vitaliteitsimpuls’ heeft vanaf januari 2019 een nieuwe vorm door de flexibele duur die aan het traject wordt gekoppeld.

Lees meer

Impulsief gedrag leren ombuigen

09-01-2019

Klinisch psycholoog-psychotherapeut Dick Freriks deelt in zijn columns zijn ervaringen vanuit de praktijk van de arbeids- en gezondheidspsychologie. Deze keer "hoe voorkom je dat je pannetje overkookt?"

Lees meer

Talentmanagement van werkgever overtuigt werknemer niet

09-01-2019

Steeds minder werknemers verwachten bij hun huidige werkgever hun talenten te kunnen ontwikkelen, promotie te maken of meer verantwoordelijkheid te krijgen. Dat blijkt uit de PageGroup Job Applicant Confidence Index van 2018. 

Lees meer

Pesten op het werk blijft hardnekkig probleem

09-01-2019

Meer dan een half miljoen werknemers heeft last van pesterijen door leidinggevenden of collega’s op het werk. Van die groep wordt bijna een vijfde structureel gepest. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut TNO.

Lees meer

Cognitieve trainingen voor depressieve patiënten

09-01-2019

Met cognitieve trainingen kun je mensen met een depressie trainen hun aandacht te richten op positieve informatie of ambigue situaties vaker positief te interpreteren. Klinisch psycholoog Martin Möbius promoveerde onlangs op cognitieve trainingen (CBM).

Lees meer

Millennial krijgt energie van een goede werksfeer

09-01-2019

Millennials vinden het moeilijk om te gaan met bureaucratie en met besluiten die van bovenaf genomen worden. Driekwart van deze generatie geeft aan hierdoor ‘onnodig veel energie’ te verliezen en zich onmachtig te voelen. Dat blijkt uit Millennial Onderzoek 2018.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer

Vacature psycholoog Ascender Amsterdam

22-01-2019

Ascender zoekt in de regio Amsterdam en eventueel Haarlem een psycholoog met affiniteit met het begeleiden van medewerkers in de organisatiecontext (gericht op re-integratie, verbetering functioneren en duurzame inzetbaarheid). Doel is het wegnemen van belemmeringen in het functioneren en het ondersteunen van duurzame inzetbaarheid. Het hebben van een EMDR registratie is een pre. Wij hebben een voorkeur voor iemand die mee kan denken op organisatieniveau bij opdrachtgevers. Wij staan er voor open de rol in te vullen als een combinatie van het doen van begeleidingen en trainingen en/of expertises (diagnostiek).

Lees meer