Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Pesten op het werk blijft hardnekkig probleem

Pesten is hardnekkiger dan vaak door organisaties wordt gesignaleerd; het percentage werknemers dat er op het werk last van heeft is, ondanks maatregelen, in de afgelopen tien jaar stabiel gebleven. Volgens de onderzoekers van TNO vertoont veertig procent van deze groep symptomen van psychische vermoeidheid en stress.

Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) was het hoge getal van slachtoffers van pesten in 2015 aanleiding om een bewustwordingscampagne over ongewenst (geestelijk) gedrag op de werkvloer te starten. Daar zijn maatregelen uit voortgevloeid, zoals extra controles door de Inspectie van SZW op de werkvloer en het inzetten van tijdelijke actieteams om bedrijven te helpen preventieve maatregelen te nemen. In veel bedrijven werden algemene omgangsregels opgesteld om een prettige, open werksfeer te stimuleren.

Roddelen en buitensluiten

TNO geeft aan dat de wijze waarop pesten gebeurt sterk afhankelijk is van het type werk. In een kantooromgeving gaat het bijvoorbeeld om roddelen, een collega buitensluiten of niet informeren over bijvoorbeeld beleidszaken of een vergadering. De onderzoekers spreken over pesten als het stelselmatig gericht is op één persoon. Meestal gebeurt het als de machtsverhoudingen ongelijk zijn. Pesten komt vaker voor in organisaties waarin onderlinge competitie is, en op werkvloeren waar taken en verantwoordelijkheden niet helder afgebakend zijn.

Verplaatsen werkplek

Een oplossing is het verplaatsen van slachtoffers naar een andere afdeling of een andere werkplek binnen de afdeling. TNO beveelt organisaties aan zich goed te laten voorlichten over de verschillende vormen van pesten en over het leren herkennen van signalen bij slachtoffers. Omdat pesten vaak voor leidinggevenden onzichtbaar is, kan een anonieme enquête onder het personeel helpen om in kaart te brengen of - en hoe - het speelt onder de werknemers.

 

Bron: NRC Handelsblad en TNO

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8.5
voor haar dienstverlening.

Gastenblog: Barbara Enthoven “Je (insta)gram halen”

24-06-2019

Ascender geeft graag in de rubriek “Gastenblogs” ruimte aan relaties van Ascender die in een blog een verfrissende, of prikkelende, of stof-tot-nadenken onderwerp aansnijden. Ruim baan in de Gastenblog voor Barbara Enthoven van onze samenwerkingspartner Lijfwacht Reaal.

Lees meer

Bij ING mag personeel lengte vakantie bepalen

23-05-2019

Werknemers van ING mogen voortaan zelf bepalen hoeveel verlof ze opnemen. Het concept van onbeperkt vakantieverlof is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het zijn vooral start-ups en it-bedrijven waar wordt gevochten om schaars jong talent.

Lees meer

Na kanker weer duurzaam aan het werk

23-05-2019

Hoe kun je na kanker weer duurzaam aan het werk? Bij werkgevers komt hier meer aandacht voor. “Dat is goed”, vindt psycholoog Rosalie Koolen die is verbonden aan Ascender. “De effecten van de diagnose en een behandeling werken vaak lang door waardoor iemand niet altijd op volle kracht kan werken.”

Lees meer

Slapeloosheid heeft invloed op functioneren tijdens werk

23-05-2019

Mensen met slaapproblemen ervaren dagelijks belemmeringen in hun werk. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de Gezondheids- enquête van het CBS. Eén op de vijf Nederlanders heeft last van slapeloosheid; vrouwen vaker dan mannen, ouderen vaker dan jongeren en mensen met hogere inkomens minder vaak dan mensen met lagere inkomens. 

Lees meer

Nieuwe vragenlijst om risico op burn-out te meten

23-05-2019

KU Leuven heeft een vragenlijst ontwikkeld om burn-out vast te stellen en het risico erop te meten. Volgens de onderzoekers is het een wetenschappelijke methode die het probleem in kaart kan brengen.

Lees meer

Negen tips om beter te slapen

23-05-2019

Het Trimbos Instituut geeft in een korte videoboodschap negen tips om beter te slapen. In gesprekken met professionals die te maken hebben met cliënten met slaapproblemen, kwam naar voren dat dit soort basiskennis vaak  onbekend is bij deze doelgroep. Dit soort informatie kan cliënten soms al enorm helpen om de slaapkwaliteit te verbeteren.

Lees meer

Samenwerking Reaal & Ascender

13-05-2019

Dick Freriks is geinterviewd door Barbara van Reaal Lijfwacht en deelt 5 tips over "hoe je gezond kunt blijven leven en werken".  

Hij beantwoord de vragen en geeft tips vanuit zijn dagelijkse praktijk van de individuele coaching.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer