Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Pesten op het werk blijft hardnekkig probleem

Pesten is hardnekkiger dan vaak door organisaties wordt gesignaleerd; het percentage werknemers dat er op het werk last van heeft is, ondanks maatregelen, in de afgelopen tien jaar stabiel gebleven. Volgens de onderzoekers van TNO vertoont veertig procent van deze groep symptomen van psychische vermoeidheid en stress.

Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) was het hoge getal van slachtoffers van pesten in 2015 aanleiding om een bewustwordingscampagne over ongewenst (geestelijk) gedrag op de werkvloer te starten. Daar zijn maatregelen uit voortgevloeid, zoals extra controles door de Inspectie van SZW op de werkvloer en het inzetten van tijdelijke actieteams om bedrijven te helpen preventieve maatregelen te nemen. In veel bedrijven werden algemene omgangsregels opgesteld om een prettige, open werksfeer te stimuleren.

Roddelen en buitensluiten

TNO geeft aan dat de wijze waarop pesten gebeurt sterk afhankelijk is van het type werk. In een kantooromgeving gaat het bijvoorbeeld om roddelen, een collega buitensluiten of niet informeren over bijvoorbeeld beleidszaken of een vergadering. De onderzoekers spreken over pesten als het stelselmatig gericht is op één persoon. Meestal gebeurt het als de machtsverhoudingen ongelijk zijn. Pesten komt vaker voor in organisaties waarin onderlinge competitie is, en op werkvloeren waar taken en verantwoordelijkheden niet helder afgebakend zijn.

Verplaatsen werkplek

Een oplossing is het verplaatsen van slachtoffers naar een andere afdeling of een andere werkplek binnen de afdeling. TNO beveelt organisaties aan zich goed te laten voorlichten over de verschillende vormen van pesten en over het leren herkennen van signalen bij slachtoffers. Omdat pesten vaak voor leidinggevenden onzichtbaar is, kan een anonieme enquête onder het personeel helpen om in kaart te brengen of - en hoe - het speelt onder de werknemers.

 

Bron: NRC Handelsblad en TNO

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8,5
voor haar dienstverlening.

Eerste certificaten ‘werken met de capability benadering voor duurzame inzetbaarheid’ uitgereikt

26-03-2019

Vorige week zijn de eerste certificaten uitgereikt aan enthousiaste deelnemers aan de training ‘werken met de capability benadering voor duurzame inzetbaarheid’. Uitgangspunt van deze benadering is dat werk voortdurend waarde toevoegt voor zowel de persoon als de organisatie, zodat dit de duurzame inzetbaarheid verhoogt.

Lees meer

Meer uitval specialisten door toename niet-medische taken

21-03-2019

Volgens medisch specialisten is werkuitval vanwege burn-outklachten in de afgelopen twee jaar toegenomen door met name de groei van niet-medische taken. Dat blijkt uit een opiniepeiling van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) onder haar leden.

Lees meer

Onderzoek naar mogelijk verband tussen ADHD en creativiteit

21-03-2019

Er is mogelijk een verband tussen ADHD en creativiteit. Hersenwetenschapper Martine Hoogman van de Radboudumc gaat onderzoeken of daar een wetenschappelijke basis voor is.

Lees meer

Arbobalans 2018: psychosociale arbeidsbelasting blijft toenemen

21-03-2019

Werknemers moeten steeds meer doen en hebben daar steeds minder zelf iets over te zeggen. Dit vertaalt zich in een stijging van de burn-outklachten bij werknemers. Dit blijkt uit de Arbobalans 2018 van TNO.

Lees meer

Eerste arbodienst speciaal voor vrouwen

21-03-2019

Met een nieuwe arbodienst richt HealthyWoman zich specifiek op arbeidsomstandigheden van vrouwen. Dat het ziekteverzuim onder vrouwelijke werknemers hoger is dan onder mannelijke collega’s heeft ondermeer te maken met levensfaseproblemen.

Lees meer

Impulsief gedrag leren ombuigen

09-01-2019

Klinisch psycholoog-psychotherapeut Dick Freriks deelt in zijn columns zijn ervaringen vanuit de praktijk van de arbeids- en gezondheidspsychologie. Deze keer "hoe voorkom je dat je pannetje overkookt?"

Lees meer

Vacature Psycholoog Arbeid en Gezondheid

25-03-2019

Voor ons groeiende team zijn we opzoek naar een psycholoog Arbeid & Gezondheid (io) voor begeleiding in de regio Amsterdam met een dienstverband van 24 tot 32 uur per week. Ascender is een landelijk werkend psychologische dienstverlener. Wij werken met ca 30 ervaren psychologen, oplossingsgericht en vanuit de positieve psychologie. Ons centrale hoofdkantoor met ondersteunende functies is in Utrecht. Het werkklimaat is prettig en vooruitstrevend.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer