Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Voor- én nadelen van perfectionisme

Door Erwin van Meekeren, psychiater-psychotherapeut, en Patricia van Casteren, psycholoog en science practitioner.

Perfectionisme kan leiden tot fraaie prestaties, maar kan een werknemer – en ook zijn collega’s – flink in de weg zitten. Een perfectionist kan bijvoorbeeld zijn werk moeilijk afronden en loslaten. Dat kan leiden tot ergernis, onderprestaties en uitval.

We spreken van positief perfectionisme als iemand hoge maar haalbare eisen stelt en een realistische weg bewandelt naar zijn doel. Deze personen voelen zich senang en presteren op hoog niveau.

Met de lat hoog leggen is dus op zich niets mis. Het kan een nuttige eigenschap zijn, omdat het prestaties kan verhogen. In die zin kunnen ook werkgevers en leidinggevenden daar blij van worden. Hoge prestaties geven ook in het dagelijkse leven veel plezier aan anderen, denk bijvoorbeeld aan ambachtslieden, kunstenaars en topsporters. Maar het kan ook verkeerd uitpakken. Bij negatief perfectionisme stelt iemand onrealistische doelen, wat kan leiden tot allerlei problemen zoals:

  • overmatige stress en overbelasting, als iemand overdreven verwachtingen van zichzelf heeft die hij niet waar kan maken (het kan dan leiden tot schaamte);
  • het werk niet afkrijgen, deadlines niet halen en het moeilijk kunnen loslaten van het werk (overwerken, ’s avonds en in het weekend);
  • last voor de directe omgeving: ook aan hen worden torenhoge eisen gesteld en processen stagneren omdat het werk niet op tijd af is.

Dit alles kan leiden tot psychische problemen zoals overspannenheid, burn-out, depressie, sociaal isolement en onderprestaties, en kan dus ook hinderlijk worden voor de omgeving en dan leiden tot relationele- en werkproblemen.

Perfectionisme is een transdiagnostische factor die veel voorkomt en ook deel uit kan maken van uiteenlopende stoornissen zoals depressie, ASS, OCD, angststoornissen, stoornissen in lichaamsbeleving, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Het komt ook voor bij hoogbegaafdheid. Bij hoogbegaafden zien we een voorliefde voor complexe taken. Gecombineerd met een vaak sterke drive en intensiteit, maakt hen dat extra gevoelig voor het ontwikkelen van negatief perfectionisme. Een goede balans en inzicht in het eigen functioneren, is voor deze groep daarom zeker van belang.

Wilt u meer weten over perfectionisme? Kom dan op 23 maart a.s. naar het congres perfectionisme, belicht vanuit zeer diverse invalshoeken, waarbij het gaat om het begrijpen en de behandelmogelijkheden. Patricia van Casteren spreekt over werk en over hoogbegaafdheid.

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8,4
voor haar dienstverlening.

Samenwerken en samen beslissen, ook als dat lastig lijkt?

19-04-2018

U kent het vast, dat ondanks uw goede bedoelingen het – soms al snel – misgaat in het contact met uw cliënten en er geen goede samenwerking ontstaat. Wie zijn die cliënten, wat kenmerkt hen? En wat kunt u als professional doen? Deze serie artikelen, waarvan vandaag de eerste verschijnt, zijn geschreven door Erwin van Meekeren, psychiater/psychotherapeut en schrijver van het boek Samen Beslissen in de Zorg.

Het onderwerp dat in de eerste artikel uit deze serie wordt besproken: stressregulatie

Lees meer

Hoe houd je je medewerkers geestelijk gezond?

11-04-2018

De Vlaamse koepelorganisatie van ziekenhuizen en zorginstellingen wil een EHBO-cursus voor psychische klachten invoeren op scholen en bedrijven om geestelijk gezond te blijven. “Symptomen leren herkennen om te voorkomen dat klachten uitmonden in een depressie – dit concept lijkt op wat wij al jaren bedrijfstakspecifiek doen”, zegt Patricia van Casteren, als psycholoog werkzaam bij Ascender.

Lees meer

Gaat je werknemer weer aan het werk na burn-out? Lees hier 7 adviezen voor werkgevers.

11-04-2018

Een goede terugkeer op het werk na een burn-out is de verantwoordelijkheid van de werknemer én de werkgever. Veel werkgevers voelen dat ook zo, maar nemen niet altijd maatregelen om een balans tussen arbeid en zorg te faciliteren, zoals blijkt uit het rapport Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 van het Sociaal en Cultuur Planbureau (SCP). Ascender geeft hierbij enkele adviezen voor een succesvolle werkhervatting.

Lees meer

‘Doorlopend coachen is beter dan beoordelingsgesprek’

01-02-2018

Schaf het traditionele beoordelingsgesprek met werknemers af en bied hen doorlopend coachen aan. Dat is het advies aan werkgevers van Kilian Wawoe, docent Human Resources aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij deed de afgelopen zeven jaar onderzoek onder honderden managers naar prestaties op de werkvloer en hoe je die het beste kunt meten en beoordelen. De meesten betwijfelen het nut van beoordelingsgesprekken.

Lees meer

Werkgevers vaak bang voor werknemer met hoogbegaafdheid

11-04-2018

Het bedrijfsleven is niet goed in staat om personeelsleden met hoogbegaafdheid blijvend te boeien en te binden. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Patricia van Casteren, psychologe bij Ascender. “Veel leidinggevenden zijn bang dat een hoogbegaafde werknemer hem of haar van de troon wil stoten. Maar hoogbegaafden zijn vaak niet op zoek naar leidinggevende functie, maar vooral naar inhoudelijke betekenisgeving en kennisverwerving.”

Lees meer

Veel mensen gepest op hun werk

11-04-2018

Uit recente cijfers van het TNO blijkt dat ruim een half miljoen mensen wordt gepest op het werk. Dat veroorzaakt ziekteverzuim en heeft soms ronduit dramatische gevolgen. Maar werkgevers onderkennen niet altijd dat pesten een serieus probleem is, zo laat een enquête door marktonderzoeksbureau Ipsos zien.

Lees meer

MedischVitaal: ondersteuning voor medische professionals, gericht op gezond en vitaal functioneren

04-02-2018

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die werken in de zorg bevlogen zijn en vaak positieve energie uit hun werk halen. Maar deze persoonlijke drijfveren komen in het huidige tijdbeeld van werkdruk, regelgeving en reorganisaties in zorginstellingen vaak onder druk te staan. Direct als gevolg daarvan is een grote groep medische professionals ‘at risk’ voor gezondheidsproblemen: veel zorgprofessionals vertonen signalen van burn-out en/of overwegen het vak te verlaten. Ascender biedt met MedischVitaal programma’s aan die speciaal zijn toegesneden op medisch specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer