Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Onderzoek naar mogelijk verband tussen ADHD en creativiteit

“De wetenschap heeft tot nu toe alleen maar naar de beperkingen van ADHD gekeken. Het is hoog tijd om te onderzoeken of de aandoening ook voordelen heeft”, vindt Hoogman. Ze kreeg hiervoor een Veni-subsidie, een beurs voor pas gepromoveerde onderzoekers.

In haar Veni-onderzoek gaat ze op zoek naar een verband tussen ADHD en creativiteit. “Uit brainstorms in de patiëntenvereniging blijkt dat dit onderwerp heel erg leeft. Bovendien zijn er veel indirecte links te vinden tussen ADHD-verwante stoornissen en creativiteit.” Er is nog geen consistent bewijs dat dit verband er ook is, en hier wil Hoogman zich op richten met een grootschalig, grondig onderzoek.

Negatief imago

Hoogman vindt haar inspiratie dicht bij huis. Haar broertje heeft ADHD waardoor ze van dichtbij heeft meegemaakt hoe moeilijk het kan zijn om hiermee te leven. Haar broer is, al dan niet toevallig, ook heel creatief. “We zien maar een stukje van het totaalplaatje. Als we ook naar de positieve kanten van ADHD kijken, hebben we een completer beeld. Ik hoop dat mijn onderzoek kan bijdragen aan de manier waarop we met ADHD omgaan; er is nu nog een negatief stigma.”

Creatief profiel

Om het beeld rondom ADHD uit te breiden gaat Hoogman creativiteit en de onderliggende neurobiologie onderzoeken. Een onderdeel daarvan is hersenonderzoek, waarbij herseneigenschappen worden geïdentificeerd die gelinkt zijn aan de prestaties op creativiteitstaken. “Op die manier proberen wij mensen te vinden met een verhoogd creatief profiel en onderzoek ik de herseneigenschappen die daarbij horen.” Hoogman verwacht niet dat haar onderzoek gaat uitwijzen dat iemand met ADHD per definitie creatiever is dan iemand zonder ADHD. Haar doel is om de patiënten voor wie dat misschien wél zo is, handvatten te geven om hun leven in te richten. “Mensen met ADHD horen vaak hun hele leven dat ze slecht in alles zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn.”

Uitblinken

ADHD is de meest gediagnosticeerde psychiatrische aandoening bij kinderen en tieners. Ook onder volwassen komt het veel voor. Uit onderzoek blijkt dat het vooral genetische oorzaken heeft. Het grootste deel van de genen die geassocieerd worden met ADHD hebben een verbinding met het beloningssysteem van de hersenen waardoor mensen met ADHD minder dopamine-receptoren (ook wel de ‘feel-good’ hormoon genoemd) hebben. Dit betekent dat ze het moeilijker vinden om zich tevreden te voelen of tevreden te zijn met wat ze doen. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat als het om creativiteit gaat ADHD-ers vaak uitblinken  omdat  deze mensen meer geneigd zijn om ‘out of the box’ te denken. Creatieve beroepen zijn ook zeer geschikt voor mensen met veel energie.

 

Bron: nwo.nl; sciencealert.com

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8.9
voor haar dienstverlening.

Symposium ‘Werk Capabilities aan het Werk’

30-08-2019

Ascender nodigt u van harte uit voor het symposium 'Werk Capabilities aan het Werk'. Tijdens het symposium gaan sprekers in op de ontwikkelingen en toepassingen van het werk-capability model.

Lees meer

Burn-out door de WHO officieel erkend als zelfstandige beroepsziekte

08-08-2019

Burn-out is door Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel erkend als zelfstandige beroepsziekte met een eigen medische diagnose.

Lees meer

De 3 fases van psychisch verzuim

08-08-2019

Wanneer een medewerker verzuimt vanwege psychische klachten is dit vaak voor de omgeving ingewikkelder dan wanneer iemand verzuimt vanwege fysieke klachten. Bij uitval door psychische klachten zijn drie fases te onderscheiden.

Lees meer

Mindfulness heeft invloed op de hersenen

08-08-2019

Mindfulness verandert bepaalde gebieden in de hersenen. Dat blijkt uit en groot dataonderzoek van neurowetenschappers die hiermee de kritiek weerleggen dat deze methode een hype is waarvan het precieze effect wetenschappelijk niet is aangetoond.

Lees meer

Oplossingsgericht werken als casemanager (deel 2)

03-09-2019

Dick Freriks, directeur van Ascender, is door Scolea geïnterviewd over oplossingsgerichte gespreksvoering. Hij gebruikt deze benadering in de opleiding bij het omgaan met psychische arbeidsongeschiktheid. Maar hoe past u deze techniek toe?

Lees meer

Traumatherapie helpt mensen met burn-out sneller weer aan het werk

08-08-2019

Met traumatherapie zijn mensen met een burn-out sneller te genezen. Dat constateert Elke van Hoof, klinisch psycholoog gespecialiseerd in trauma- en stresspsychologe van het expertisecentrum Huis voor Veerkracht in België.

Lees meer

Nog te weinig concrete maatregelen voor duurzame inzetbaarheid

08-08-2019

Het aantal organisaties dat duurzame inzetbaarheid tot prioriteit heeft uitgeroepen is gestegen van 59 procent in 2018 naar 68 procent in 2019. Tegelijkertijd worden er minder maatwerkafspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkeling en ervaren steeds minder werknemers autonomie in hun werk.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer