Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Na kanker weer duurzaam aan het werk

“Als het behandeltraject is afgelopen en iemand weer gaat werken, dan is hij/zij vaak op zichzelf aangewezen terwijl hij/zij vaak te maken heeft met restverschijnselen. Het verwerken van de diagnose vraagt aandacht. Daarnaast spelen klachten als: plotseling overvallen worden door oververmoeidheid, afnemende concentratie of cognitieve beperking. Soms ook somberheid. De gevolgen van het ‘chemobrein’ worden vaak onderschat”, zegt Rosalie Koolen. Er zijn overigens ook mensen die blijven werken tijdens de behandeling.

Spagaat

Ze heeft als psycholoog met het accent op oncologie ruime ervaring met werknemers die na kanker vaak lang blijven worstelen met de gevolgen van de behandeling. “Dat wordt wel gezegd als de behandeling start, maar daar is dan iemand niet echt mee bezig – eerst de behandeling gericht op beter worden. Als werknemers weer gaan werken moeten ze het pad zelf kappen. En meestal wordt er pas hulp geboden als iemand begint te klagen dat het te zwaar is. Ik zie een lacune voor het bieden van een oplossing voor de effecten van een behandeltraject.”

Werkgevers zitten volgens haar vaak in een spagaat in de meest geschikte bejegening: tussen betutteling en het onderschatten van het doorwerken van de effecten van de behandeling. “Werk is naast economische redenen ook een bron van zingeving – je kunt er dus als werkgever veel aan doen om een werknemer na kanker duurzaam inzetbaar te houden. Hoge aantallen kankerpatiënten genezen en gaan weer werken, maar een deel daarvan loopt vast. Soms is het kort, soms duurt het lang.”

Bewustwordingsproces

Over de impact van kanker op langere termijn komt volgens Koolen een bewustwordingsproces op gang, zowel bottom up als maatschappelijk. De campagne ‘Het zwarte gat na kanker’ vraagt hiervoor nu aandacht; naast andere initiatieven op dit terrein “Dat is goed, het is een startpunt om een psychologisch draaiboek te maken als je na kanker terugkeert op de werkvloer.  Ik zie ook dat er bij organisaties speciale aandacht voor komt, daar zitten vaak bevlogen bedrijfsartsen achter. Bij de politie is bijvoorbeeld een oncopoli. Maar de hulp is nog te versnipperd. Er moet geïntegreerde en beter gedifferentieerde nazorg komen.”

Nazorg vergoeden

Hoe je weer goed op de rails komt, vergt volgens haar minder een generieke en meer een individuele aanpak. Het verschilt per persoon en van het type werk. “Je moet een differentiaaldiagnose maken: wat is er aan de hand, waarom loopt iemand vast?  Er ligt vaak een stuwmeer aan verwerkingsvragen - dat vraagt om maatwerk. Soms betekent het dat iemand op halve kracht kan werken of tijdelijk in een aangepaste vorm.  Bij bureauwerk waarbij je snel moet kunnen schakelen ligt het weer anders dan zwaar fysiek werk. Welke vorm van aanpassing, hangt af van je werkplek. Het gaat om individuele mogelijkheden en behoeften.”

Ze pleit ervoor om veel mee in de preventiesfeer te doen.  Ook zou ze willen dat nazorg beter wordt vergoed. “Aanpassingsproblematiek, seksuele problemen, arbeidgerelateerde problemen, slapeloosheid – hulp voor een scala aan postkanker klachten is vaak niet-verzekerde zorg. Dat is wrang en het zou enorm schelen als er geen financiële belemmeringen zijn wanneer je gericht deskundigheid wilt inschakelen. Genezen van kanker is echt niet alleen een medisch verhaal.”

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8.5
voor haar dienstverlening.

Gastenblog: Barbara Enthoven “Je (insta)gram halen”

24-06-2019

Ascender geeft graag in de rubriek “Gastenblogs” ruimte aan relaties van Ascender die in een blog een verfrissende, of prikkelende, of stof-tot-nadenken onderwerp aansnijden. Ruim baan in de Gastenblog voor Barbara Enthoven van onze samenwerkingspartner Lijfwacht Reaal.

Lees meer

Bij ING mag personeel lengte vakantie bepalen

23-05-2019

Werknemers van ING mogen voortaan zelf bepalen hoeveel verlof ze opnemen. Het concept van onbeperkt vakantieverlof is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het zijn vooral start-ups en it-bedrijven waar wordt gevochten om schaars jong talent.

Lees meer

Na kanker weer duurzaam aan het werk

23-05-2019

Hoe kun je na kanker weer duurzaam aan het werk? Bij werkgevers komt hier meer aandacht voor. “Dat is goed”, vindt psycholoog Rosalie Koolen die is verbonden aan Ascender. “De effecten van de diagnose en een behandeling werken vaak lang door waardoor iemand niet altijd op volle kracht kan werken.”

Lees meer

Slapeloosheid heeft invloed op functioneren tijdens werk

23-05-2019

Mensen met slaapproblemen ervaren dagelijks belemmeringen in hun werk. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de Gezondheids- enquête van het CBS. Eén op de vijf Nederlanders heeft last van slapeloosheid; vrouwen vaker dan mannen, ouderen vaker dan jongeren en mensen met hogere inkomens minder vaak dan mensen met lagere inkomens. 

Lees meer

Nieuwe vragenlijst om risico op burn-out te meten

23-05-2019

KU Leuven heeft een vragenlijst ontwikkeld om burn-out vast te stellen en het risico erop te meten. Volgens de onderzoekers is het een wetenschappelijke methode die het probleem in kaart kan brengen.

Lees meer

Negen tips om beter te slapen

23-05-2019

Het Trimbos Instituut geeft in een korte videoboodschap negen tips om beter te slapen. In gesprekken met professionals die te maken hebben met cliënten met slaapproblemen, kwam naar voren dat dit soort basiskennis vaak  onbekend is bij deze doelgroep. Dit soort informatie kan cliënten soms al enorm helpen om de slaapkwaliteit te verbeteren.

Lees meer

Samenwerking Reaal & Ascender

13-05-2019

Dick Freriks is geinterviewd door Barbara van Reaal Lijfwacht en deelt 5 tips over "hoe je gezond kunt blijven leven en werken".  

Hij beantwoord de vragen en geeft tips vanuit zijn dagelijkse praktijk van de individuele coaching.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer