Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Meer uitval specialisten door toename niet-medische taken

De aanleiding voor de FMS was een onderzoek van De Jonge Specialist onder aiossen, vorig jaar, waaruit bleek dat burn-outklachten stegen. De FMS stuurde een vragenlijst naar haar circa 22 duizend leden. Daar hebben 870 specialisten op gereageerd. Tweederde gaf aan de indruk te hebben dat de laatste twee jaar meer medisch specialisten wegens een burn-out zijn uitgevallen.

Administratieve last

Als de belangrijkste oorzaak wordt het toenemend aantal niet-medische taken genoemd.  De papiermolens aan administratie, problemen met het Elektronisch Patiënten Dosssier (epd)  en inefficiënte regelgeving zijn dagelijks bronnen van ergernis. Een arts geeft aan dat “het zeer slecht functionerende epd” de voornaamste reden voor hem was om eerder te stoppen met werken. De administratielast, registratielast  (“vinkjescultuur”) en vergaderlast gaan ten kosten van de patiëntenzorg.

Minder autonomie

Als andere oorzaak wordt het moeizaam combineren van werk en privé genoemd. Eén op de drie noemde dit als een reden van ziekteverzuim. Het chronisch tekort aan ondersteunend en verpleegkundig speelt volgens één op de vijf medisch specialisten een rol bij het ontstaan van burn-outklachten. Daarnaast speelt de arbeidscultuur ook een rol: een dominante cultuur van altijd veel en hard (door) werken; tegelijk ervaren ze minder autonomie en zeggenschap op de werkvloer.

Ruim 14 procent gaf aan ooit zelf te zijn uitgevallen vanwege burn-outklachten – een percentage dat overeenkomt met cijfers van het RIVM en RNO over werknemers met burn-outklachten. Slechts twee procent geeft aan dat er juist sprake is van een afname van uitval wegens een burn-out. 

Hooggemotiveerd en bevlogen

De uitkomst van de opiniepeiling heeft de FMS – helaas - niet verbaasd. Volgens een woordvoerder is “het zorgelijk als hooggemotiveerde en bevlogen medisch specialisten aangeven dat zij de indruk hebben dat het aantal collega’s dat door een burn-out uitvalt toeneemt.” Samen met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) wil de FMS zich beter inzetten voor een gezonde en veilige werkomgeving.

 

Bron: Medisch Contact; demedischspecialist.nl

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8,5
voor haar dienstverlening.

Uitnodiging: korte vragenlijst onderzoek ‘Depressie en Werk’ voor mensen met depressieve episoden

15-05-2019

Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat mensen met depressie vaak moeite hebben om goed aan het werk te blijven. De Depressie Vereniging en Ascender doen onderzoek naar welke randvoorwaarden mensen met depressieve episoden helpen om weer aan het werk te gaan. Ervaring met depressieve episoden? Vul ook de online vragenlijst in!

Lees meer

Meer uitval specialisten door toename niet-medische taken

21-03-2019

Volgens medisch specialisten is werkuitval vanwege burn-outklachten in de afgelopen twee jaar toegenomen door met name de groei van niet-medische taken. Dat blijkt uit een opiniepeiling van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) onder haar leden.

Lees meer

Eerste certificaten ‘werken met de capability benadering voor duurzame inzetbaarheid’ uitgereikt

26-03-2019

Vorige week zijn de eerste certificaten uitgereikt aan enthousiaste deelnemers aan de training ‘werken met de capability benadering voor duurzame inzetbaarheid’. Uitgangspunt van deze benadering is dat werk voortdurend waarde toevoegt voor zowel de persoon als de organisatie.

Lees meer

Arbobalans 2018: psychosociale arbeidsbelasting blijft toenemen

21-03-2019

Werknemers moeten steeds meer doen en hebben daar steeds minder zelf iets over te zeggen. Dit vertaalt zich in een stijging van de burn-outklachten bij werknemers. Dit blijkt uit de Arbobalans 2018 van TNO.

Lees meer

Onderzoek naar mogelijk verband tussen ADHD en creativiteit

21-03-2019

Er is mogelijk een verband tussen ADHD en creativiteit. Hersenwetenschapper Martine Hoogman van de Radboudumc gaat onderzoeken of daar een wetenschappelijke basis voor is.

Lees meer

Eerste arbodienst speciaal voor vrouwen

21-03-2019

Met een nieuwe arbodienst richt HealthyWoman zich specifiek op arbeidsomstandigheden van vrouwen. Dat het ziekteverzuim onder vrouwelijke werknemers hoger is dan onder mannelijke collega’s heeft ondermeer te maken met levensfaseproblemen.

Lees meer

Samenwerking Reaal & Ascender

13-05-2019

Dick Freriks is geinterviewd door Barbara van Reaal Lijfwacht en deelt 5 tips over "hoe je gezond kunt blijven leven en werken".  

Hij beantwoord de vragen en geeft tips vanuit zijn dagelijkse praktijk van de individuele coaching.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer