Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Meer uitval specialisten door toename niet-medische taken

De aanleiding voor de FMS was een onderzoek van De Jonge Specialist onder aiossen, vorig jaar, waaruit bleek dat burn-outklachten stegen. De FMS stuurde een vragenlijst naar haar circa 22 duizend leden. Daar hebben 870 specialisten op gereageerd. Tweederde gaf aan de indruk te hebben dat de laatste twee jaar meer medisch specialisten wegens een burn-out zijn uitgevallen.

Administratieve last

Als de belangrijkste oorzaak wordt het toenemend aantal niet-medische taken genoemd.  De papiermolens aan administratie, problemen met het Elektronisch Patiënten Dosssier (epd)  en inefficiënte regelgeving zijn dagelijks bronnen van ergernis. Een arts geeft aan dat “het zeer slecht functionerende epd” de voornaamste reden voor hem was om eerder te stoppen met werken. De administratielast, registratielast  (“vinkjescultuur”) en vergaderlast gaan ten kosten van de patiëntenzorg.

Minder autonomie

Als andere oorzaak wordt het moeizaam combineren van werk en privé genoemd. Eén op de drie noemde dit als een reden van ziekteverzuim. Het chronisch tekort aan ondersteunend en verpleegkundig speelt volgens één op de vijf medisch specialisten een rol bij het ontstaan van burn-outklachten. Daarnaast speelt de arbeidscultuur ook een rol: een dominante cultuur van altijd veel en hard (door) werken; tegelijk ervaren ze minder autonomie en zeggenschap op de werkvloer.

Ruim 14 procent gaf aan ooit zelf te zijn uitgevallen vanwege burn-outklachten – een percentage dat overeenkomt met cijfers van het RIVM en RNO over werknemers met burn-outklachten. Slechts twee procent geeft aan dat er juist sprake is van een afname van uitval wegens een burn-out. 

Hooggemotiveerd en bevlogen

De uitkomst van de opiniepeiling heeft de FMS – helaas - niet verbaasd. Volgens een woordvoerder is “het zorgelijk als hooggemotiveerde en bevlogen medisch specialisten aangeven dat zij de indruk hebben dat het aantal collega’s dat door een burn-out uitvalt toeneemt.” Samen met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) wil de FMS zich beter inzetten voor een gezonde en veilige werkomgeving.

 

Bron: Medisch Contact; demedischspecialist.nl

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8.9
voor haar dienstverlening.

Symposium ‘Werk Capabilities aan het Werk’

30-08-2019

Ascender nodigt u van harte uit voor het symposium 'Werk Capabilities aan het Werk'. Tijdens het symposium gaan sprekers in op de ontwikkelingen en toepassingen van het werk-capability model.

Lees meer

Burn-out door de WHO officieel erkend als zelfstandige beroepsziekte

08-08-2019

Burn-out is door Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel erkend als zelfstandige beroepsziekte met een eigen medische diagnose.

Lees meer

De 3 fases van psychisch verzuim

08-08-2019

Wanneer een medewerker verzuimt vanwege psychische klachten is dit vaak voor de omgeving ingewikkelder dan wanneer iemand verzuimt vanwege fysieke klachten. Bij uitval door psychische klachten zijn drie fases te onderscheiden.

Lees meer

Mindfulness heeft invloed op de hersenen

08-08-2019

Mindfulness verandert bepaalde gebieden in de hersenen. Dat blijkt uit en groot dataonderzoek van neurowetenschappers die hiermee de kritiek weerleggen dat deze methode een hype is waarvan het precieze effect wetenschappelijk niet is aangetoond.

Lees meer

Oplossingsgericht werken als casemanager (deel 2)

03-09-2019

Dick Freriks, directeur van Ascender, is door Scolea geïnterviewd over oplossingsgerichte gespreksvoering. Hij gebruikt deze benadering in de opleiding bij het omgaan met psychische arbeidsongeschiktheid. Maar hoe past u deze techniek toe?

Lees meer

Traumatherapie helpt mensen met burn-out sneller weer aan het werk

08-08-2019

Met traumatherapie zijn mensen met een burn-out sneller te genezen. Dat constateert Elke van Hoof, klinisch psycholoog gespecialiseerd in trauma- en stresspsychologe van het expertisecentrum Huis voor Veerkracht in België.

Lees meer

Nog te weinig concrete maatregelen voor duurzame inzetbaarheid

08-08-2019

Het aantal organisaties dat duurzame inzetbaarheid tot prioriteit heeft uitgeroepen is gestegen van 59 procent in 2018 naar 68 procent in 2019. Tegelijkertijd worden er minder maatwerkafspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkeling en ervaren steeds minder werknemers autonomie in hun werk.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer