Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Hoe houd je je medewerkers geestelijk gezond?

De Vlaamse koepelorganisatie van ziekenhuizen en zorginstellingen wil een EHBO-cursus voor psychische klachten invoeren op scholen en bedrijven om geestelijk gezond te blijven. “Symptomen leren herkennen om te voorkomen dat klachten uitmonden in een depressie – dit concept lijkt op wat wij al jaren bedrijfstakspecifiek doen”, zegt Patricia van Casteren, als psycholoog werkzaam bij Ascender.

Van Casteren geeft aan het middenkader van bedrijven trainingen die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid. “Wij trainen de deelnemers in het herkennen van de meest voorkomende signalen, zoals stemmingsstoornissen, stress, faalangst, of slaapproblemen, en hoe ze hier het beste op kunnen reageren. Als dit type klachten te lang wordt genegeerd, kan dat leiden tot ziekteverzuim. Of neem een burn-out; als iemand vaak kort ziek is, dan kan dat een voorspeller zijn voor langdurig ziekteverzuim in de nabije toekomst. Dan moet je als werkgever met iemand gaan praten, bijvoorbeeld over gedragsverandering of ervoor zorgen dat iemand op tijd meer ontspanning neemt. Je leert in feite met andere ogen naar elkaar op de werkvloer kijken. Dat is iets anders dan serieuze psychiatrie. Het is gericht op preventie.”

Als leidinggevende mag je eigenlijk geen medische en psychische vragen stellen aan werknemers - de wet is daarover pas weer aangescherpt, zegt Van Casteren. Een bedrijfsarts en een behandelaar mogen dat wel, zij hebben een beroepsgeheim. “Als leidinggevende moet je dus niet de rol van een therapeut op je nemen, dat mag niet en dat moet je ook niet willen. Wel: openstaan voor signalen en ervoor zorgen dat iemand vervolgens op de juiste plek komt.”

Ze is een groot voorstander van het normaliseren van psychische klachten, om te beginnen door er over te praten. “We werken vaak in technische bedrijven. Je ziet iemand met een eerste blik van argwaan binnenkomen en denken ‘dat hoeft niet voor mij, ik weet het allemaal wel.’ Maar na een dag verandert er wat, er wordt  gemakkelijker over gepraat en het besef groeit dat iedereen zich wel eens wat minder voelt. Laagdrempelig bespreekbaar maken, draagt eraan bij dat psychische problemen uit de taboesfeer komen, dat er minder negatief tegenaan gekeken wordt: het kan iedereen overkomen en het hoeft niet weggestopt te worden. Preventie moet in een organisatie geïntegreerd zijn in de manier van werken. Het kan niet alle problemen verhelpen, maar mensen zoeken wel eerder hulp –dat is enorme winst.”

Het concept van Mental Health First Aid (MHFA) werd in 2000 ontwikkeld in Australië, vanuit het idee dat het voor werkgevers net zo vanzelfsprekend zou moeten zijn als een EHBO-cursus voor bijvoorbeeld hartklachten. Sindsdien heeft dit zich verspreid naar 23 landen, waaronder Nederland. Wel vindt Van Casteren ‘mental health’ een vrij beladen term. “We hebben het liever over ‘omgaan met stress’ of  ‘fit for life’; we begeleiden ook medewerkers bij hun terugkeer op de werkvloer na een burn-out en geven hen praktische handvaten om beter met de balans werk-privé om te gaan en er op tijd over te praten als er iets begint te knellen.”

Het MHFA-programma is gericht op het verbreden van kennis over veelvoorkomende aandoeningen, welke behandelingen er bestaan en hoe je iemand kunt ondersteunen. Uit een evaluatiestudie door het Karolinska Instituut in Stockholm blijkt dat de deelnemers kennis hebben vergroot en minder negatief zijn over psychisch problemen en dat zij beter hun best doen om mensen dan te ondersteunen. 

Van Casteren herkent dit beeld. Op de universiteit van Tilburg wordt binnen de academische werkplaats (in samenwerking met Ascender) onderzoek gedaan naar het stigma op psychische problemen. “Dat gebeurt met behulp van een enquête over beeldvorming van psychische klachten. Daarin stellen we vragen als ‘Heb je ooit een depressie hebt gehad, en zeg je dat dan tegen je baas?’ Of ‘Als ik iets voel aankomen, geef ik dat dan aan?’  Negatieve beeldvorming heeft grote invloed op acceptatie. Beeldvorming grijpt in op angst voor een risico, dat het iets vergt van de omgeving om daar mee om te gaan, zoals empathisch zijn. Of het wordt een beetje eng gevonden, bijvoorbeeld dat iemand opeens gaat flippen. Het zou goed zijn als we er op het werk net zo open over kunnen praten als bijvoorbeeld over migraine.” 

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8,5
voor haar dienstverlening.

Capability Approach op congres ‘Science with a soul’

20-06-2018

Op 14 juni 2018 vond op Tilbrug University een Impact Conferentie plaats, met als titel “Science with a soul”. Het doel van de conferentie was om nieuwe manieren te ontdekken om de maatschappij vooruit te brengen, vanuit de connectie van wetenschap en praktijk. De universiteit bundelt de krachten om zowel de wetenschap als de samenleving verder te brengen. De focus ligt op drie maatschappelijke thema’s: Empowering the Resilient Society, Enhancing Health and Wellbeing en Creating Value from Data.

Lees meer

Jonge vrouwen relatief vaker psychisch (over)vermoeid door werk

12-06-2018

Vaker extra hard werken, erg snel moeten werken en  heel veel werk moeten verrichten. Jonge vrouwen hebben in vergelijking met mannen van dezelfde leeftijd meer last van psychische vermoeidheid. Leer hier meer over nieuw onderzoek dat duidelijkheid geeft over dit verschil.

Lees meer

Erwin van Meekeren: macht(svertoon) staat samenwerken in de weg

12-06-2018

Lees hier deel 2 uit de serie artikelen waarin  Erwin van Meekeren, psychiater en schrijver van het boek ‘Samen beslissen, ook als dat lastig blijkt’, verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor een goede samenwerking met cliënten belicht. Het onderwerp van dit artikel: macht.

Lees meer

Meer aandacht voor seksuele intimidatie op de werkvloer

12-06-2018

Sinds de wereldwijde introductie van #MeToo staat grensoverschrijdend seksueel gedrag op de werkvloer hoog op de agenda. Recentelijk is de Wegwijzer Seksuele Intimidatie ontwikkeld. Hierin worden adviezen gegeven tegen seksuele intimidatie. Meer weten? Lees hier meer over de wegwijzer.

Lees meer

Rosalie Koolen: ‘herstel van PTSS begint bij erkenning van werknemer én werkgever’

12-06-2018

De zorg bij werkgevers voor hulpverleners met posttraumatische stressstoornis is nog steeds ondermaats, dat zegt Ascender-psycholoog Rosalie Koolen. Toch wordt de ernst van PTSS steeds beter erkend, en dat is goed. Lees in het interview met Rosalie Koolen meer over het belang van erkenning van de werkgever.

Lees meer

Werkgevers vaak bang voor werknemer met hoogbegaafdheid

11-04-2018

Het bedrijfsleven is niet goed in staat om personeelsleden met hoogbegaafdheid blijvend te boeien en te binden. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Patricia van Casteren, psychologe bij Ascender. “Veel leidinggevenden zijn bang dat een hoogbegaafde werknemer hem of haar van de troon wil stoten. Maar hoogbegaafden zijn vaak niet op zoek naar leidinggevende functie, maar vooral naar inhoudelijke betekenisgeving en kennisverwerving.”

Lees meer

Gaat je werknemer weer aan het werk na burn-out? Lees hier 7 adviezen voor werkgevers.

11-04-2018

Een goede terugkeer op het werk na een burn-out is de verantwoordelijkheid van de werknemer én de werkgever. Veel werkgevers voelen dat ook zo, maar nemen niet altijd maatregelen om een balans tussen arbeid en zorg te faciliteren, zoals blijkt uit het rapport Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 van het Sociaal en Cultuur Planbureau (SCP). Ascender geeft hierbij enkele adviezen voor een succesvolle werkhervatting.

Lees meer

MedischVitaal: ondersteuning voor medische professionals, gericht op gezond en vitaal functioneren

04-02-2018

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die werken in de zorg bevlogen zijn en vaak positieve energie uit hun werk halen. Maar deze persoonlijke drijfveren komen in het huidige tijdbeeld van werkdruk, regelgeving en reorganisaties in zorginstellingen vaak onder druk te staan. Direct als gevolg daarvan is een grote groep medische professionals ‘at risk’ voor gezondheidsproblemen: veel zorgprofessionals vertonen signalen van burn-out en/of overwegen het vak te verlaten. Ascender biedt met MedischVitaal programma’s aan die speciaal zijn toegesneden op medisch specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer