Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Eerste arbodienst speciaal voor vrouwen

”We leven in een door mannen gedomineerde wereld die nog te weinig is aangepast op arbeidsparticipatie door vrouwen. Te lang is vanuit de ‘one size fits all’-aanpak gewerkt. Er wordt dus te weinig rekening gehouden met genderverschillen”, stelt Joyce van Dijk, oprichter van de nieuwe arbodienst.

Uit recent onderzoek naar arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO blijkt dat het ziekteverzuim onder vrouwelijke werknemers hoger ligt dan onder mannelijke werknemers. Vrouwen voeren op ziekteverzuimpercentage in elke leeftijdscategorie de boventoon;  in de leeftijdscategorie 25-35-jarigen is het verzuimpercentage van vrouwen zelfs het dubbele dan dat van mannen. Voor Van Dijk was dat de aanleiding om via de nieuwe arbodienst de aandacht te vestigen op de gezondheid van vrouwen.

Niet gehoord worden

Bij uitval wordt volgens haar te weinig rekening gehouden met specifieke achtergronden waardoor te veel vrouwen onnodig ziek thuis zijn. “Ze voelen zich niet gehoord of gezien; er is nauwelijks aandacht voor de levensfase waarin ze zitten en de invloed die dat op hen heeft. Deze invloed wordt vaak verward met een burn-out waardoor zij vaak worden behandeld als burn-out patiënten, terwijl ze eigenlijk een andere interventie nodig hebben. Er is een taboe als het gaat om vrouwenklachten, zeker qua hormonale veranderingen. Als we daar een normaal gesprek over kunnen voeren, kunnen we veel klachten wegnemen of zorgen dat we er beter mee omgaan”, aldus Van Dijk.  

Vrouwensectoren

HealthyWoman start deze maand en focust zich op vrouwen die in typische vrouwensectoren actief zijn, zoals de thuiszorg, ziekenhuizen, de horeca, de schoonmaakbedrijven. “Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda. Als het verzuim onder je personeel lager is, ben je minder afhankelijk van de beschikbaarheid van goed personeel. Daar komt nog bij dat zorguitgaven voor vrouwen hoger zijn dan voor mannen. Door alleen al de uitval als gevolg van overganggerelateerd verzuim terug te dringen, kan er vele tonnen winst worden behaald”, zegt Van Dijk. “Wat je nu ziet is dat vrouwen doorgaan, opgebrand raken, zich ziek melden, uitstromen en dan ben je ze kwijt, terwijl we mensen tekort komen", zegt Van Dijk. “We moeten daar zuinig op zijn, zeker op die groep tussen de 45 en 55 jaar.”

HealthyWoman richt zich niet alleen op bestaand verzuim, maar juist ook op het voorkomen ervan.

Niet zeuren

Een goed initiatief, vindt hoogleraar bedrijfskunde Yvonne Benschop van de Radboud Universiteit. Benschop is gespecialiseerd in gender en diversiteit in organisaties en ziet ook dat vrouwen te maken krijgen met specifieke problemen die niet goed onderkend en herkend worden. “Het is goed als er meer deskundigheid komt op dat gebied.” Volgens Henk Volberda, hoogleraar bedrijfskunde, is de houding van veel werkgevers nog steeds: niet zeuren. “De standaard blijft de man en dat is behoorlijk achterhaald.”

 

Bron: rtlz.nl

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8,5
voor haar dienstverlening.

Uitnodiging: korte vragenlijst onderzoek ‘Depressie en Werk’ voor mensen met depressieve episoden

15-05-2019

Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat mensen met depressie vaak moeite hebben om goed aan het werk te blijven. De Depressie Vereniging en Ascender doen onderzoek naar welke randvoorwaarden mensen met depressieve episoden helpen om weer aan het werk te gaan. Ervaring met depressieve episoden? Vul ook de online vragenlijst in!

Lees meer

Meer uitval specialisten door toename niet-medische taken

21-03-2019

Volgens medisch specialisten is werkuitval vanwege burn-outklachten in de afgelopen twee jaar toegenomen door met name de groei van niet-medische taken. Dat blijkt uit een opiniepeiling van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) onder haar leden.

Lees meer

Eerste certificaten ‘werken met de capability benadering voor duurzame inzetbaarheid’ uitgereikt

26-03-2019

Vorige week zijn de eerste certificaten uitgereikt aan enthousiaste deelnemers aan de training ‘werken met de capability benadering voor duurzame inzetbaarheid’. Uitgangspunt van deze benadering is dat werk voortdurend waarde toevoegt voor zowel de persoon als de organisatie.

Lees meer

Arbobalans 2018: psychosociale arbeidsbelasting blijft toenemen

21-03-2019

Werknemers moeten steeds meer doen en hebben daar steeds minder zelf iets over te zeggen. Dit vertaalt zich in een stijging van de burn-outklachten bij werknemers. Dit blijkt uit de Arbobalans 2018 van TNO.

Lees meer

Onderzoek naar mogelijk verband tussen ADHD en creativiteit

21-03-2019

Er is mogelijk een verband tussen ADHD en creativiteit. Hersenwetenschapper Martine Hoogman van de Radboudumc gaat onderzoeken of daar een wetenschappelijke basis voor is.

Lees meer

Eerste arbodienst speciaal voor vrouwen

21-03-2019

Met een nieuwe arbodienst richt HealthyWoman zich specifiek op arbeidsomstandigheden van vrouwen. Dat het ziekteverzuim onder vrouwelijke werknemers hoger is dan onder mannelijke collega’s heeft ondermeer te maken met levensfaseproblemen.

Lees meer

Samenwerking Reaal & Ascender

13-05-2019

Dick Freriks is geinterviewd door Barbara van Reaal Lijfwacht en deelt 5 tips over "hoe je gezond kunt blijven leven en werken".  

Hij beantwoord de vragen en geeft tips vanuit zijn dagelijkse praktijk van de individuele coaching.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer