Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

Eerste arbodienst speciaal voor vrouwen

”We leven in een door mannen gedomineerde wereld die nog te weinig is aangepast op arbeidsparticipatie door vrouwen. Te lang is vanuit de ‘one size fits all’-aanpak gewerkt. Er wordt dus te weinig rekening gehouden met genderverschillen”, stelt Joyce van Dijk, oprichter van de nieuwe arbodienst.

Uit recent onderzoek naar arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO blijkt dat het ziekteverzuim onder vrouwelijke werknemers hoger ligt dan onder mannelijke werknemers. Vrouwen voeren op ziekteverzuimpercentage in elke leeftijdscategorie de boventoon;  in de leeftijdscategorie 25-35-jarigen is het verzuimpercentage van vrouwen zelfs het dubbele dan dat van mannen. Voor Van Dijk was dat de aanleiding om via de nieuwe arbodienst de aandacht te vestigen op de gezondheid van vrouwen.

Niet gehoord worden

Bij uitval wordt volgens haar te weinig rekening gehouden met specifieke achtergronden waardoor te veel vrouwen onnodig ziek thuis zijn. “Ze voelen zich niet gehoord of gezien; er is nauwelijks aandacht voor de levensfase waarin ze zitten en de invloed die dat op hen heeft. Deze invloed wordt vaak verward met een burn-out waardoor zij vaak worden behandeld als burn-out patiënten, terwijl ze eigenlijk een andere interventie nodig hebben. Er is een taboe als het gaat om vrouwenklachten, zeker qua hormonale veranderingen. Als we daar een normaal gesprek over kunnen voeren, kunnen we veel klachten wegnemen of zorgen dat we er beter mee omgaan”, aldus Van Dijk.  

Vrouwensectoren

HealthyWoman start deze maand en focust zich op vrouwen die in typische vrouwensectoren actief zijn, zoals de thuiszorg, ziekenhuizen, de horeca, de schoonmaakbedrijven. “Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda. Als het verzuim onder je personeel lager is, ben je minder afhankelijk van de beschikbaarheid van goed personeel. Daar komt nog bij dat zorguitgaven voor vrouwen hoger zijn dan voor mannen. Door alleen al de uitval als gevolg van overganggerelateerd verzuim terug te dringen, kan er vele tonnen winst worden behaald”, zegt Van Dijk. “Wat je nu ziet is dat vrouwen doorgaan, opgebrand raken, zich ziek melden, uitstromen en dan ben je ze kwijt, terwijl we mensen tekort komen", zegt Van Dijk. “We moeten daar zuinig op zijn, zeker op die groep tussen de 45 en 55 jaar.”

HealthyWoman richt zich niet alleen op bestaand verzuim, maar juist ook op het voorkomen ervan.

Niet zeuren

Een goed initiatief, vindt hoogleraar bedrijfskunde Yvonne Benschop van de Radboud Universiteit. Benschop is gespecialiseerd in gender en diversiteit in organisaties en ziet ook dat vrouwen te maken krijgen met specifieke problemen die niet goed onderkend en herkend worden. “Het is goed als er meer deskundigheid komt op dat gebied.” Volgens Henk Volberda, hoogleraar bedrijfskunde, is de houding van veel werkgevers nog steeds: niet zeuren. “De standaard blijft de man en dat is behoorlijk achterhaald.”

 

Bron: rtlz.nl

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8.9
voor haar dienstverlening.

Symposium ‘Werk Capabilities aan het Werk’

30-08-2019

Ascender nodigt u van harte uit voor het symposium 'Werk Capabilities aan het Werk'. Tijdens het symposium gaan sprekers in op de ontwikkelingen en toepassingen van het werk-capability model.

Lees meer

Burn-out door de WHO officieel erkend als zelfstandige beroepsziekte

08-08-2019

Burn-out is door Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel erkend als zelfstandige beroepsziekte met een eigen medische diagnose.

Lees meer

De 3 fases van psychisch verzuim

08-08-2019

Wanneer een medewerker verzuimt vanwege psychische klachten is dit vaak voor de omgeving ingewikkelder dan wanneer iemand verzuimt vanwege fysieke klachten. Bij uitval door psychische klachten zijn drie fases te onderscheiden.

Lees meer

Mindfulness heeft invloed op de hersenen

08-08-2019

Mindfulness verandert bepaalde gebieden in de hersenen. Dat blijkt uit en groot dataonderzoek van neurowetenschappers die hiermee de kritiek weerleggen dat deze methode een hype is waarvan het precieze effect wetenschappelijk niet is aangetoond.

Lees meer

Oplossingsgericht werken als casemanager (deel 2)

03-09-2019

Dick Freriks, directeur van Ascender, is door Scolea geïnterviewd over oplossingsgerichte gespreksvoering. Hij gebruikt deze benadering in de opleiding bij het omgaan met psychische arbeidsongeschiktheid. Maar hoe past u deze techniek toe?

Lees meer

Traumatherapie helpt mensen met burn-out sneller weer aan het werk

08-08-2019

Met traumatherapie zijn mensen met een burn-out sneller te genezen. Dat constateert Elke van Hoof, klinisch psycholoog gespecialiseerd in trauma- en stresspsychologe van het expertisecentrum Huis voor Veerkracht in België.

Lees meer

Nog te weinig concrete maatregelen voor duurzame inzetbaarheid

08-08-2019

Het aantal organisaties dat duurzame inzetbaarheid tot prioriteit heeft uitgeroepen is gestegen van 59 procent in 2018 naar 68 procent in 2019. Tegelijkertijd worden er minder maatwerkafspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkeling en ervaren steeds minder werknemers autonomie in hun werk.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer