Advies op maat.
Ondersteuning.
Persoonlijke begeleiding.

De 3 fases van psychisch verzuim

Wanneer een medewerker verzuimt vanwege psychische klachten is dit vaak voor de omgeving ingewikkelder dan wanneer iemand verzuimt vanwege fysieke klachten. Bij een gebroken been is immers vaak helder hoe lang het verzuim gaat duren en in welke mate de medewerker belast kan worden. Bij verzuim als gevolg van psychische klachten is dit vaak minder duidelijk. Echter net als bij uitval door fysieke klachten kent ook het beloop door psychische klachten een meer vast patroon en zijn er hierin drie fases te onderscheiden:

1. Crisisfase

In de crisisfase is deelname aan het arbeidsproces vaak nog niet goed mogelijk. Inzicht en acceptatie bij de medewerker zijn de eerste randvoorwaarden om tot rust en ontspanning te kunnen komen en perspectief op herstel te krijgen. De focus van de medewerker ligt in deze fase over het algemeen nog volledig bij de klachten. Zeker net na de officiële ziekmelding kampt medewerker veelal met een hoop emoties (frustratie, schuldgevoelens, verdriet, maar ook opluchting) en is hij/zij kwetsbaar.

2. Probleemoplossende fase

In de probleemoplossende fase wordt gaandeweg duidelijk wat de oorzaak van de klachten zijn en wordt er een plan opgesteld hoe deze aan te pakken. Veelal ervaart medewerker nog in aanzienlijke mate klachten, maar ontstaat er meer grip op de problematiek. Op dit punt is het belangrijk dat medewerker de ruimte krijgt om het eigen gedrag onder de loep te nemen en op zoek te gaan naar verandermogelijkheden.

3. Toepassingsfase

In de toepassingsfase gaat de medewerker met verkregen inzichten aan de slag. Wanneer er een begeleiding wordt ingezet heeft de medewerker vaak handvatten gekregen om het eigen gedrag te verbeteren. In de meeste gevallen betekent dit dat de medewerker geleerd heeft wat helpend gedrag is en wat niet. In deze fase dient er ruimte te zijn om te oefenen met het nieuwe gedrag binnen een veilige omgeving.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de drie fases van psychisch verzuim? Neem contact op met Birdview via 030-2080319 of stuur een e-mail

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Cliënten geven Ascender gemiddeld een
8.9
voor haar dienstverlening.

Symposium ‘Werk Capabilities aan het Werk’

30-08-2019

Ascender nodigt u van harte uit voor het symposium 'Werk Capabilities aan het Werk'. Tijdens het symposium gaan sprekers in op de ontwikkelingen en toepassingen van het werk-capability model.

Lees meer

Burn-out door de WHO officieel erkend als zelfstandige beroepsziekte

08-08-2019

Burn-out is door Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel erkend als zelfstandige beroepsziekte met een eigen medische diagnose.

Lees meer

De 3 fases van psychisch verzuim

08-08-2019

Wanneer een medewerker verzuimt vanwege psychische klachten is dit vaak voor de omgeving ingewikkelder dan wanneer iemand verzuimt vanwege fysieke klachten. Bij uitval door psychische klachten zijn drie fases te onderscheiden.

Lees meer

Mindfulness heeft invloed op de hersenen

08-08-2019

Mindfulness verandert bepaalde gebieden in de hersenen. Dat blijkt uit en groot dataonderzoek van neurowetenschappers die hiermee de kritiek weerleggen dat deze methode een hype is waarvan het precieze effect wetenschappelijk niet is aangetoond.

Lees meer

Oplossingsgericht werken als casemanager (deel 2)

03-09-2019

Dick Freriks, directeur van Ascender, is door Scolea geïnterviewd over oplossingsgerichte gespreksvoering. Hij gebruikt deze benadering in de opleiding bij het omgaan met psychische arbeidsongeschiktheid. Maar hoe past u deze techniek toe?

Lees meer

Traumatherapie helpt mensen met burn-out sneller weer aan het werk

08-08-2019

Met traumatherapie zijn mensen met een burn-out sneller te genezen. Dat constateert Elke van Hoof, klinisch psycholoog gespecialiseerd in trauma- en stresspsychologe van het expertisecentrum Huis voor Veerkracht in België.

Lees meer

Nog te weinig concrete maatregelen voor duurzame inzetbaarheid

08-08-2019

Het aantal organisaties dat duurzame inzetbaarheid tot prioriteit heeft uitgeroepen is gestegen van 59 procent in 2018 naar 68 procent in 2019. Tegelijkertijd worden er minder maatwerkafspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkeling en ervaren steeds minder werknemers autonomie in hun werk.

Lees meer

Ascender biedt OverbruggingsRoute (naar specialistische GGZ)

18-10-2017

De wachttijden in de specialistische GGZ zijn soms zeer lang en er zijn ook exclusiecriteria, waarmee een geschikte plek vinden een tijd kan duren. In de wachttijd ‘niks doen’ levert zelden vooruitgang op en kan zelfs de problemen verergeren. In afwachting van een behandeling in de specialistische GGZ biedt Ascender haar opdrachtgevers de mogelijkheid cliënten een overbruggingsbehandeling te laten volgen.

Lees meer